Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Notikusi pirmā nodarbība bērniem kopā ar vecākiem

Ievietots: 16.01.2013

    

Projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” ietvaros 16. janvārī aizritēja pirmā tikšanās „Bērnu un vecāku radošā darbnīca”, kurā tika prezentēts projekts, plānotās aktivitātes, kā arī notika pirmā praktiskā nodarbība. Tās laikā dalībniecēm bija iespēja gan iegūt jaunus kontaktus - iepazīt vienai otru, apmainīties ar pieredzi uzsākot savu dzīvi Latvijā, gan arī izcept pirmo „iepazīšanās” kūku :)

Nodarbības vada projekta tiešās mērķa grupas pārstāve J. Kuzmiškina, kura Latvijā dzīvo nepilnus septiņus gadus. Stāstot par savām nodarbībām, viņa akcentē, ka vēloties, lai jaunās sievietes, bērnu māmiņas ēst gatavošanu pārvērstu par patīkamu nodarbi, veltot virtuvei iespējami īsāku laiku, gatavotu ar prieku un radošu izdomu.

Nodarbības dalībnieces Viktorijas iespaidi: „Šodien es piedalījos vienā no jaukākajiem projektiem. Tas tiek organizēts cilvēkiem, kuri dzīvo Latvijā, bet, kuriem ir dažādu valstu pilsonība. Šī organizācija tiešām praktiski palīdz cilvēkiem adaptēties dzīvei Latvijā, paplašināt to kontaktu loku, kā arī nepiespiestā atmosfērā mācīties latviešu valodu, kas ir ļoti būtiski ikvienam imigrantam. Šodien bija pirmā nodarbība, kurā satikās dažas ļoti jaukas sievietes un kopēji gatavoja sarunājoties latviešu valodā. Projekts ir tiešām lielisks un ļoti nepieciešams. Nodzīvojot Latvijā 9 gadus, beidzot esmu atradusi to, ko esmu meklējusi! Esmu ļoti priecīga, ka varu šai projektā piedalīties un ar nepacietību gaidu nākamās nodarbības. Lai plašāka sabiedrība rastu priekšstatu par nodarbību gaitu, centīšos turpmāk dalīties savos un dalībnieču iespaidos publicējot tos ar biedrības starpniecību biedrības „Patvērums „Drošā māja”” ziņās!”

Arī turpmāk tikšanās notiks katru trešdienu, ļaujot pašām sievietēm plānot nākamo nodarbību tēmas, apgūstot dažādus terminus un teicienus arī bilingvāli. Nākamā nodarbība – 23. janvārī. Plānots, ka tās laikā tiks gatavoti ēdieni no austrumu virtuves.

Šī, viena no projekta aktivitātēm, paredz praktisku darbošanos vecākiem kopā ar bērniem. Plānots, ka to ietvaros notiks vēl 19 tematiskas praktiskās nodarbības katru nedēļu vidēji 5 stundas, ar 5 bērnu un vecāku piedalīšanos katrā nodarbībā. Programmas mērķis ir veidot atbalsta resursu trešo valstu valstspiederīgajām-māmiņām ar maziem bērniem, kura ietvaros, izmantojot interaktīvu pasniegšanas veidu, tiek veicināta aktīva bērna un mātes sadarbība un iesaistīšanās (Latvijā svinamie svētki un tradīcijas, bērnu svētki un galda klāšanas kultūra u.c.). Nodarbības laikā bērni pilda dažādus uzdevumus, piedalās sacensībās un saņem balvas.

„Tematiskie praktisko nodarbību cikli bērniem kopā ar vecākiem” mērķi:
• rādīt vecākiem, kā var attīstīt bērna prātu un iztēli, darbojoties virtuvē;
• ar piemēriem rādīt virtuves „ķīmiskos” procesus, pārvērst virtuvi par laboratoriju eksperimentiem un pētījumiem;
• veicināt bērna interesi un mīlestību ēdienu gatavošanas procesam, paralēli pilnveidojot bērna zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un latviešu valodu;
• attīstīt drošības iemaņas virtuvē u.c.

Programmas valoda – bilingvāla, kas palīdz bērniem un vecākiem praksē apgūt jaunus vārdus latviešu valodā, veidot stāstījumu par ēdienu gatavošanas procesu, noformulēt jautājumus, izmantojot konkrētu tēmu, mazināt valodas barjeru.
Paralēli darbnīcas aktivitātēm māmiņas var saņemt informāciju par dažādiem vidē pieejamiem pakalpojumiem, par ko informēs projekta sociālie darbinieki un juristi.


Foto: "Patvērums "Drošā māja""

Lai attīstītu un pilnveidotu daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri biedrību "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds”, 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai". Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris – 2013. gada 30. jūnijs.

Vairāk par projekta aktivitātēm un iespēju piedalīties lasiet: https://patverums-dm.lv/new.php?lang=lv&id=1&n_id=254

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju ievietoja:

Rasa Saliņa
(+371) 29145314
rasa.salina@gmail.com

Pirmā nodarbība radošajā darbnīcā

Aktivitāšu ietvaros plānoti tematiskie, praktiskie nodarbību cikli bērniem kopā ar vecākiem, kuru laikā katru nedēļu tiks organizētas tematiskas praktiskās ēdienu gatavošanas nodarbības. Programmas mērķis ir veidot atbalsta resursu trešo valstu valstspiederīgajām-māmiņām ar maziem bērniem, kura ietvaros, izmantojot interaktīvu pasniegšanas veidu, tiek veicināta aktīva bērna un mātes sadarbība, iesaistīšanās un neformāla latviešu valodas apguve.
Pirmā nodarbība bērnu un vecāku radošajā darbnīcā.
Pirmā nodarbība bērnu un vecāku radošajā darbnīcā.
Pirmā nodarbība bērnu un vecāku radošajā darbnīcā.
Pirmā nodarbība bērnu un vecāku radošajā darbnīcā.
Pirmā nodarbība bērnu un vecāku radošajā darbnīcā.
Pirmā nodarbība bērnu un vecāku radošajā darbnīcā.
Pirmā nodarbība bērnu un vecāku radošajā darbnīcā.