Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Novembrī sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts nodrošināts 110 personām

Ievietots: 21.12.2017

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka 2017.gada novembrī sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmušas 110 personas no 17 valstīm: Sīrijas - 36, Afganistānas - 13, Tadžikistānas - 12, Krievijas - 19, Turcijas - 6, Kirgizstānas - 5, Libānas - 4, Baltkrievijas - 3, Ukrainas - 2, Kamerūnas - 2, Vjetnamas - 2, Izraēlas - 1, ASV - 1, Gruzijas - 1, Sudānas -1, Indijas - 1 un Armēnijas - 1.

Pakalpojumu saņēmušas 24 ģimenes un 24 individuālas personas, viņu vidū bija 57 sievietes un 53 vīrieši, to vidū 64 pilngadīgas un 46 nepilngadīgas personas.

Palīdzība visbiežāk tika sniegta dokumentu kārtošanā, pavadības nodrošināšanā uz dažādām iestādēm, palīdzības punktiem un jurista/ psihologa konsultācijām. Klienti saņēmuši arī praktisku atbalstu sadzīvisku jautājumu risināšanā.

Pakalpojums tiek nodrošināts Patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” un ārpus tā:

- patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas ietvaros;

- personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;

- personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Līdz šā gada 30.septembrim biedrības "Patvērums "Drošā māja"" sociālie darbinieki un sociālie mentori kopumā atbalstu snieguši 431 mērķa grupas pārstāvim, tai skaitā 242 pilngadīgai un 189 nepilngadīgai personai no 25 valstīm. Mēnesī vidēji apkalpoti 145 cilvēki. Speciālisti norāda, ka 10 mēnešu laikā 267 personas, tai skaitā pilngadīgas un nepilngadīgas, katra pavadīta uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, kā arī viņām sniegta palīdzība dažādu dokumentu kārtošanā, apmeklējot dažādas institūcijas saistībā ar statusa iegūšanu.

Pēc Iekšlietu ministrijas datiem līdz 2017.gada 15.septembrim, atbilstoši ES pārvietošanas programmai, uz Latviju ir pārvietotas 346 personas. No tām 178 pieaugušie, 168 bērni. Patvēruma meklētāju galvenās izcelsmes valstis 2016.-2017.gadā bijušas Sīrija un Eritreja.

Iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam. Tā virsmērķis ir nodrošināt pieejamus sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus iespējami ātri pēc klienta ierašanās Latvijā, un sniegt atbalstu ikvienai personai, kura ieradusies Latvijā kā patvēruma meklētājs un kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvo statusu.

Pakalpojumu biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sniedz Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums 85% apmērā ir piešķirts no Eiropas Sociālā fonda, un 15% finansē Latvijas valsts.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com