Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

NRA: Ikdienu nevar iedomāties bez brīvprātīgā darba

Ievietots: 18.02.2013

    

Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai/ Līga Nestere
Rubrika: Karjera

«Darbošanās kā brīvprātīgajam ir ļāvusi iepazīt neskaitāmus jaunus cilvēkus no visas Eiropas. Tā rezultātā esmu uzlabojusi savu angļu valodu, kā arī iemācījusies efektīvāk organizēt un plānot savu laiku. Esmu arī daudz uzzinājusi par dažādu kultūru un reliģiju atšķirībām, kas ļauj vieglāk komunicēt ar cilvēkiem. Savu ikdienu vairs nevaru iedomāties bez brīvprātīgā darba. Ļoti vēlos īstenot savu sapni – doties Eiropas brīvprātīgajā darbā uz vismaz 9 mēnešiem un tuvāk iepazīt kādas citas valsts kultūru, kā arī iemācīties jaunu valodu un gūt pieredzi vēl kādā organizācijā,» norāda Lauma Bauermeistere, kas brīvprātīgo kustībā iesaistījusies kopš skolas laikiem.

«Pirmo pieredzi brīvprātīgajā darbā ieguvu, kad vēl mācījos vidusskolā – aktīvi biju iesaistījusies biedrības Jaunatne pret AIDS darbā. Pēc studiju uzsākšanas vairāk pievērsos aktivitātēm augstskolā, darbojoties fakultātes studentu pašpārvaldē, kā arī Latvijas Universitātes Studentu padomē. Tā kā mani vienmēr ir saistījuši dažādi starptautiski brīvprātīgo jauniešu apmaiņas projekti, pirms diviem gadiem atsaucos uz biedrības Patvērums Drošā māja aicinājumu piedalīties starptautiskās apmācībās Zviedrijā. Lai veiksmīgi varētu tajās prezentēt biedrību, man bija svarīgi uzzināt par svarīgākajām aktivitātēm, projektiem un mērķa grupām. Tad arī sapratu, ka joma, kurā darbojas biedrība, mani ļoti interesē. Varētu teikt, ka biju noilgojusies pēc papildu aktivitātēm savā dzīvē, īpaši tām, kas nebūtu saistītas ar to, ko daru ikdienā. Pēc atgriešanās no apmācībām aktīvi sāku iesaistīties biedrības brīvprātīgo kustībā. Šobrīd varu teikt, ka šomēnes svinu savu divu gadu jubileju, kopš aktīvi esmu iesaistījusies Patvērums Drošā māja aktivitātēs,» stāsta Lauma.

Projekts pēc projekta

Viņa stāsta, ka biedrība ir sekmīgi realizējusi vairākus projektus, kuru mērķis ir bijis palīdzēt bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem Latvijā. Kā arī paralēli valsts apmaksātu rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai cilvēku tirdzniecības upuriem jau trīs gadus tiek rīkotas preventīvās kampaņas pret cilvēktirdzniecību (piemēram, Pārdota brīvība, Fiktīvas laulības – slazds!).

«Visvairāk atmiņā palikušas ciemošanās Ziemassvētku laikā patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā Muceniekos. Tur esam devušies jau divus gadus pēc kārtas, kopā ar tā iemītniekiem lējām sveces, dziedājām, veidojām rokdarbus un uzzinājām arī par viņu kultūrām,» teic Lauma. Taču šobrīd viņas darba kārtībā ir citas aktivitātes. «Biedrībā norisinās vairāki projekti. Viens no tiem ir Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai, kas saistīts ar trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā. Projekta gaitā paredzētas ļoti dažādas aktivitātes, tostarp latviešu valodas kursi. Šobrīd šī projekta ietvaros pilnā sparā norit darbs arī radošajās darbnīcas, kuru mērķis ir veidot atbalsta resursu trešo valstu valstspiederīgajām – māmiņām ar maziem bērniem. Tajās tiek veicināta aktīva bērna un mātes sadarbība un iesaistīšanās (piemēram, Latvijā svinamie svētki un tradīcijas, bērnu svētki).»

Par to taču nemaksā!

Lauma ir gandarīta, ka pēdējo gadu laikā ir vērojama daudz aktīvāka brīvprātīgo iesaiste dažādu organizāciju un biedrību darbā. «Ņemot vērā, ka 2011. bija Eiropas brīvprātīgā darba gads, kad ļoti bieži izskanēja vārdu savienojums «brīvprātīgais darbs», sabiedrība beidzot uzzināja, kas tas īsti ir un kā tajā varētu iesaistīties. Arī Patvērums Drošā māja regulāri iesaistās jauni brīvprātīgie un par aktivitātes trūkumu sūdzēties viennozīmīgi nevar. Par to tiešām ir liels prieks! Mūsu vidū ir arī brīvprātīgie, kuri biedrībā darbojas vairāk nekā piecus gadus. Bet jāatzīst, ka joprojām ļoti bieži sabiedrībā dzirdams viedoklis: «Kāpēc tu to dari? Par to taču nemaksā!» Tādos brīžos cenšos izskaidrot savu motivāciju, bet reizēm tas nemaz nav tik vienkārši, jo mūsdienās daudziem viss pamatā balstās uz finansiālu izdevīgumu,» uzsver Lauma.

Viņa uzskata – lai brīvprātīgo kustībā iesaistītos arvien vairāk interesentu, pašām organizācijām ir jābūt aktīvākām, uzrunājot cilvēkus un skaidrojot, ka tās ir atvērtas jebkuram un brīvprātīgais darbs nav paredzēts tikai izredzētajiem.

Atpūšas slēpņojot

Līdztekus brīvprātīgo aktivitātēm Lauma arī strādā algotu darbu. Par viņas darbavietu kļuvusi Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte, kur pati arī studējusi. Augstskolā viņa strādā par laborantu. «Šogad pirmo gadu esmu arī pasniedzēja vairākām studentu grupām analītiskās ķīmijas laboratorijās. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka savu profesiju esmu izvēlējusies pareizi un ikdienas darbs ir interesants un dinamisks,» akcentē Lauma.

Arī brīvo laiku viņai parasti patīk pavadīt aktīvi un spraigi. «Esmu aizrāvusies ar Latvijā nu jau ļoti populāro spēli Geocaching jeb slēpņošanu. Kopā ar draugiem regulāri dodamies ārpus mājas, lai atrastu jaunus slēpņus un iepazītu vēl nezināmas, interesantas vietas Latvijā. Vasarās labprāt ceļoju pa Latviju, apmeklēju dažādus mūzikas festivālus un koncertus. Kopš skolas laikiem vasarās regulāri piedalījos nometnē, kurā notika arheoloģiskie izrakumi, un tagad cenšos vasarā to vismaz apciemot, ja neizdodas aizbraukt uz visām divām nedēļām. Un neiztrūkstošs aksesuārs manā somā vienmēr ir kāda interesanta grāmata, ko lasīt brīvos brīžos.

***

Ja vēlies uzzināt vairāk par brīvprātīgo dalību projektos, kā arī  - ja vēlies piebiedroties "Patvērums "Drošā māja"" brīvprātīgo pulkam, skat. informāciju sadaļā Brīvprātīgajiem!

Informācijai:

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".