Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

NVO koalīcijai pievienojas jauns sadarbības partneris

Ievietots: 11.08.2014

 

Šā gada 8. augustā „Patvērums „Drošā māja”” noslēgusi sadarbības līgumu ar Madonas novadā reģistrētu biedrību „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības”. Šī ir jau septītā Latvijas nevalstiskā organizācija, kas iestājusies pērn dibinātajā  NVO koalīcijā, kura tika izveidota ar mērķi attīstīt starpinstitucionālo sadarbību cilvēku tirdzniecības mazināšanā, nodrošinot ar preventīvajiem pasākumiem cilvēktirdzniecībai biežāk pakļautās riska grupas, īpašu uzsvaru liekot uz reģioniem. 

Noslēgtais līgums paredz, ka jaunais koalīcijas partneris kopā ar pārējām iesaistītajām organizācijām* sadarbosies cilvēktirdzniecības mazināšanas jomā, veicinot informācijas apriti par konkrētiem cilvēktirdzniecības gadījumiem, t.sk., kopīgi plānos preventīvos pasākumus dažādām mērķa grupām; veidos kopīgu sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām; organizēs vietējās un starptautiskās sadarbības pasākumus, seminārus un konferences, iegūstot citu organizāciju pieredzi darbā ar dažādām mērķa grupām.

"Mūsu organizācija ir dibināta 2014. gada 4. aprīlī un ir pirmā juridiskā persona, kas cilvēktirdzniecības mazināšanas nolūkos apvieno domubiedrus ārpus Rīgas. Pamatā mūsu aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības izglītošanu un preventīvo pasākumu īstenošanu cilvēku tirdzniecības novēršanai Vidzemē. Ceru, ka domubiedri apvienosies arī citos reģionos un pat novados, lai plecu pie pleca darbotos. Viens ir karotājs, bet uzvarēt var tikai kopā! Ar tādu kredo mēs pievienojamies koalīcijai,” uzsver A.Vaišļa, “Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības” valdes loceklis.

Jau kopš 2013. gada jūlija tiek īstenots projekts „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā”, kura ietvaros notiek dažādas aktivitātes cilvēku tirdzniecības problemātikas mazināšanai. Kā mērķa grupa projektā ir iesaistīti „Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī citas nevalstiskās organizācijas.

*„Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija”, „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” struktūrvienība ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, „Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs”,„Talsu novada krīžu centrs”, „Baltijas Reģionālais fonds”, „Patvērums „Drošā māja””.

Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit 

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa

Konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālr.: (+371) 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

www.patverums-dm.lv