Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Par cilvēku tirdzniecības problēmu Baltijas valstīs izdod grāmatu

Ievietots: 24.09.2008

Tallinā notikusi cilvēku tirdzniecības problēmai veltītas grāmatas prezentācija, kuras tapšanā piedalījās arī speciālisti no Latvijas. Grāmatas „Not One Victim More: Human Trafficking in the Baltic States” prezentācija notika no Igaunijas puses grāmatas tapšanā iesaistītās nevalstiskās organizācijas Living for Tomorrow telpās. Grāmatā sadaļu par situāciju cilvēktirdzniecības jomā sagatavojusi Patvērums Drošā māja vadītāja sociālā darba speciāliste Sandra Zalcmane.

Grāmatā cilvēku tirdzniecības problēma apskatīta no tiesiskā, ekonomiskā, psiholoģiskā un dzimumu politikas viedokļa. Tomēr, kā norādījis grāmatas idejas autors un viens no grāmatas redaktoriem Īrijas zinātnieks Pols Douns, šī grāmata īpaši ievērojama ar to, ka tā līdz ar tajā iekļautajām intervijām cenšas iepazīstināt arī ar pašiem cilvēku tirdzniecības upuriem.

Upuru sniegtās intervijas liek lasītājam aptvert problēmas nopietnību un realitāti. Intervijas ar cilvēku tirdzniecības upuriem no Latvijas veica resursu centra sievietēm Marta speciālistes Sandra Zalcmane (tagad organizācijas Patvērums Drošā māja vadītāja), Anita Ūdre un Eva Beinaroviča.

Līdzās intervijām un problēmas izklāstam no ekonomiskā un tiesiskā viedokļa grāmatā sniegts pārskats par katru Baltijas valsti ar ieteikumiem cilvēku tirdzniecības apkarošanas uzlabošanai. Nodaļu par situāciju Latvijā ir sastādījusi biedrības "Patvērums "Drošā māja"" vadītāja Sandra Zalcmane.

„Domāju, ka sniegtais apskats ir vērtīgs materiāls ne tikai speciālistiem, kuriem šajā jomā jau ir pieredze, bet arī citiem interesentiem. Ceru, ka cilvēku tirdzniecības upuru stāsti palīdzēs izprast, kādi ir šī kriminālā nozieguma cēloņi un sekas, kā tiek uztverts notikušais, kam būtu jāmainās, lai upuri pēc pārciestā nodarījuma varētu atsākt normālu dzīvi, kam viņi tic, uz ko viņi cer un kā viņiem gribētos dzīvot,” grāmatas nozīmību skaidroja Sandra Zalcmane.

"Cilvēku tirdzniecība ir tepat blakus, un ir muļķīgi domāt, ka "tā nekad mani neskars". Tai ir tik daudz dažādu formu un veidu. Un tomēr mums ir iespēja mācīties no citu negatīvās pieredzes, lai spētu pasargāt sevi un sev tuvus cilvēkus," viņa norādīja.

Grāmata publicēta angļu valodā, un tās izdošanu finansiāli atbalstījusi Svētā Patrika koledža Dublinā. Latvijā interesenti grāmatas kopijas varēs drīzumā bez maksas saņemt biedrībā „Patvērums "Drošā māja"".

Sagatavots pēc LETA.