Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Par Latviju noderīgas zināšanas ieguvušas starptautiskās aizsardzības personas no septiņām valstīm

Ievietots: 23.01.2017

                  

No 2016.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim biedrības “Patvērums “Drošā māja”” īstenotā projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros 157 starptautiskās aizsardzības personām nodrošināti viņu vajadzībām pielāgoti mācību kursi un dažādas informatīvās aktivitātes, kuru mērķis bija veicināt šīs mērķa grupas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmā par Latviju kopumā apmācītas sešas grupas, kurās bija pārstāvji no septiņām valstīm: Sīrijas (109), Afganistānas (21), Irākas (12), Eritrejas (9), Tadžikistānas (3), Baltkrievijas (2), Krievijas (1).

Katrai no mācību grupām kopumā tika organizētas 5 nodarbības, kurās bija iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju un pakalpojumiem, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas un reliģiskajām atšķirībām, lēmumu pieņemšanu, laika izjūtu, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības apgūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Nodarbību laikā tika organizēta arī bērnu iekļaušana apmācībās atsevišķās grupās.

Lai iegūtu padziļinātāku priekšstatu par Latvijas un Rīgas vēsturi, 60 mērķa grupas pārstāvji apmeklējuši Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju.

Iespēju iepazīties ar dažādu profesiju apguves iespējām biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti nodrošinājuši 115 mācību kursu dalībniekiem, organizējot piecas mācību izglītojošas vizītes uz mācību centru “BUTS” un pa vienai – uzņēmumā “Senā klēts” un “Jaunais A salons”.

Visu izglītojošo pasākumu laikā kvalitatīvu saziņu ar sociālekonomiskās mācību programmas dalībniekiem nodrošināja tigriņu, arābu, kurdu, tadžiku un dari valodu zinātāji.

Starptautisko aizsardzības personu, kurām nav rakstītprasmes vai lasītprasmes, vai to pielietošana ir būtiski apgrūtināta, atbalstam projekta ietvaros ir izveidoti pirmie pieci no paredzētajiem 10 informatīvajiem sižetiem – animācijām par tēmām: dokumenti, drošība, nauda, transports, gadalaiki. Izstrādātie sižeti, kā arī cita projekta mērķauditorijai un Latvijas sabiedrībai noderīga informatīva un praktiska informācija par bēgļu integrāciju - pieejama mājaslapā www.beglis.lv/www.refugees.lv, kurā informācija nodrošināta sešās valodās – latviešu, krievu, angļu, franču, arābu, dari. Sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm, Rīcības plāna īstenošanā iesaistītajām iestādēm un jomā aktīvajām NVO, mājaslapā informācija tiek regulāri atjaunota un aktualizēta.

Projekta gaitā izstrādāts arī īpašs 27 lapaspušu informatīvs materiāls bērniem “Eža draugi”, kas pieejams arābu, dari, franču un latviešu valodās. Pateicoties šim materiālam, nepilngadīgajiem bēgļiem tiek nodrošināta iespēja iegūt informāciju savā dzimtajā valodā, kā arī radošā veidā uzzināt par Latviju un apgūt latviešu valodu.

Lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar izstrādāto materiālu, šā gada 14.februārī plkst. 12:30 Latvijas Dabas muzejā projekta komanda rīkos informatīvu un izglītojošu pasākumu, kurā ikviens klātienē varēs iepazīties ar “Eža draugi” autori Lieni Valdmani, no Dabas muzeja darbiniekiem uzzināt vairāk par ežiem, kā arī piedalīties radošajā darbnīcā.

2016.gada 1.jūlijā uzsāktā projekta mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām piemērotus kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekts kopumā ilgst 18 mēnešus, un tā ietvaros paredzēts sniegt atbalstu 530 personām, tai skaitā pieaugušajiem, bērniem un patvēruma meklētājiem bez rakstīt un lasīt prasmēm.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2017.gada 31.decembris. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com