Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Pārprogramē cilvēktirdzniecību!

Ievietots: 05.10.2015

No 18.līdz 20. Septembrim Tallinā norisinājās 48 stundu programmēšanas maratons par cilvēku tirdzniecības tematiku. Tajā dažādi tehnoloģiju speciālisti un entuziasti divas diennaktis strādāja kopā ar cilvēku tirdzniecības novēršanā pieredzējušiem profesionāļiem. Mērķis bija attīstīt jaunus risinājumus problēmas mazināšanai un noziedzības apkarošanai, izmantojot moderno tehnoloģiju piedāvātās iespējas.

Hakatons jeb programmēšanas maratons sākās ar īsu ievadu cilvēku tirdzniecības tematikā, kura laikā speciālisti no Igaunijas (Living for Tomorrow), Latvijas („Patvērums „Drošā māja””), Lietuvas (Caritas Lithuania), u.c. valstīm dalījās svaigākajos novērojumos un mazāk zinošos iepazīstināja ar noziedzīgā procesa iezīmēm.

Pirmajā vakarā no iepriekš sagatavotajiem priekšlikumiem izkristalizējās dažu risinājumu idejas. Interesanti, ka katra darba grupa strādāja ar visai atšķirīga instrumenta izstrādi, aptverot gan prevenci, gan potenciālo upuru apzināšanu, gan noziedzības izmeklēšanu.

„Patvērums „Drošā māja”” pārstāve Gita Miruškina stāsta:
„Es tāda formāta radošajā procesā piedalījos pirmo reizi. Interesanti, ka šeit satikās dažādu jomu pārstāvji, turklāt ne tikai no Eiropas Savienības. Pieredzes apmaiņa bija ļoti vērtīga, jo Es un mani kolēģi Reinis Grāvītis („Patvērums „Drošā māja””) un Svetlana Biseniece (LR Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments) varējām dalīties savās zināšanās par cilvēku tirdzniecību. Savukārt mēs paši varējām vērot, kā top un strādā moderno tehnoloģiju instrumenti. Tagad man ir daudz plašāks skats uz preventīvo pasākumu iespējām. Manuprāt arī katrs dalībnieks individuāli tagad spēs atpazīt cilvēku tirdzniecības gadījumus.
Mana grupa izstrādāja produktu „EyesOn”, kas ļaus nekavējoties ziņot par tiesību pārkāpumiem tai skaitā cilvēktirdzniecības gadījumiem, izmantojot viedtālruņus. Šo informāciju var darīt pieejamu policijai un NVO, kas ar šiem jautājumiem strādā.”

Līdzīgās domās ir arī Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts dežūrtālruņa ārkārtas situācijām viena no operatorem Svetlana Biseniece:
„Manuprāt, šādi pasākumi, kuros satiekas inovatīvo tehnoloģiju speciālisti un nozares eksperti sniedz milzīgu pievienoto vērtību abām pusēm. Hakatons Stop Human Trafficking devis impulsu jaunām idejām pārtapt par reāliem produktiem, kuri attīstoties, vairos plašākās sabiedrības izpratni par cilvēku tirdzniecības problēmu, tādejādi mazinot iespēju iekļūt šādās situācijās, kā arī dos iespējas efektīvāk sniegt palīdzību, kam tā ir nepieciešama.”

Informāciju sagatavoja Reinis Grāvītis, epasts: gravitis.reinis(at)gmail.com

Hakatons Stop Human Trafficking Tallinā

No 18.līdz 20. Septembrim Tallinā norisinājās 48 stundu programmēšanas maratons par cilvēku tirdzniecības tematiku. Tajā dažādi tehnoloģiju speciālisti un entuziasti divas diennaktis strādāja kopā ar cilvēku tirdzniecības novēršanā pieredzējušiem profesionāļiem. Mērķis bija attīstīt jaunus risinājumus problēmas mazināšanai un noziedzības apkarošanai, izmantojot moderno tehnoloģiju piedāvātos risinājumus.