Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Pasākuma ietvaros iepazīstina ar aktualitātēm cilvēktirdzniecības mazināšanas jomā

Ievietots: 13.08.2015

Šā gada 7.augustā  „Patvērums „Drošā māja”” organizēja informatīvu pasākumu, kurā piedalījās biedrības darbinieki, draugi un sadarbības partneri, NVO koalīcijas platformas cilvēktirdzniecības mazināšanai partnerorganizācijas. Pasākuma mērķis bija informēt par biedrības veikumu cilvēktirdzniecības mazināšanā, iepazīstināt ar „Patvērums „Drošā māja”” juristes un 24/7 Uzticības tālruņa cilvēktirdzniecības mazināšanai tālruņa operatores Gitas Miruškinas iespaidiem, atgriežoties no Varoņa balvas 2015 saņemšanas ASV, kā arī informēt par jaunu dalībnieku pievienošanos koalīcijai.

Pasākuma dalībniekiem tika sniegta informācija, ka kopumā no 2007.gada biedrības profesionāļu komanda īstenojusi sekojošas aktivitātes: nodrošinājusi palīdzību 113 cilvēku tirdzniecības upuriem; organizējusi plašas sabiedrības informēšanas kampaņas (no 2009.gada tādas ir bijušas ik gadu – kopā 8); 2013.gadā ir izveidojusi un līdz šim ir nodrošinājusi Latvijā pirmo diennakts Uzticības tālruņa 28612120 cilvēktirdzniecības mazināšanai līniju. Divu gadu laikā tālruņa operatori iedzīvotājus konsultējuši 409 reizes - visbiežāk par fiktīvo laulību gadījumiem. Šī gada septiņu mēnešu laikā ar Uzticības tālruņa starpniecību iedzīvotāji pēc padoma vērsušies 116 reizes.

Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja Sandra Zalcmane  notikuma ietvaros sveica jaunos NVO koalīcijas cilvēktirdzniecības mazināšanai biedrus – „Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”” (Ventspils), nodibinājumu „Centrs Valdardze” (Valmiera), Daugavpils pilsētas domes ģimenes atbalsta centru-patversmi (Daugavpils) un „Pestīšanas armija” (Rīga).

„Cilvēktirdzniecības kā sociālas problēmas identificēšanai un palīdzības sniegšanai cilvēktirdzniecības upuriem ir nepieciešamas speciālas zināšanas, kuru regulāra apgūšana nodrošina kvalitatīva pakalpojuma pieejamību. Tāpēc nozīmīgi, ka šodien koalīcijai pievienojas vēl četras jaunas organizācijas, tādējādi paplašinot to organizāciju skaitu – nu jau 12, kas turpinās izglītoties par cilvēktirdzniecības tēmu, lai nodrošinātu profesionālu palīdzību šī nozieguma upuriem visā Latvijā,” atzīmēja S. Zalcmane.

Ar mērķi attīstīt starpinstitucionālo sadarbību cilvēktirdzniecības mazināšanā, nodrošinot ar preventīvajiem pasākumiem cilvēktirdzniecībai biežāk pakļautās riska grupas, īpašu uzsvaru liekot uz reģioniem, 2013.gada decembrī NVO koalīcijas platformā cilvēku tirdzniecības mazināšanai apvienojās 6 organizācijas: „Patvērums „Drošā māja””, „Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija”, „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” struktūrvienība ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, „Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs”, „Talsu novada krīžu centrs”, „Baltijas Reģionālais fonds. 2014.gada augustā viņām pievienojās Madonas novadā reģistrēta biedrība „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības”, savukārt oktobrī – biedrība „Īrijas latviešu nacionālā padome”.

Aktivitāte notiks projekta „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” ietvaros, ko finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Projekts tiek īstenots kopš 2013.gada jūlija un ilgs līdz 2015.gada 31.decembrim. Kā mērķa grupa projektā ir iesaistīti „Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī citas nevalstiskās organizācijas.

Programmu "NVO fonds" finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit. Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.lv. EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv. EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

Papildinformācija: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Informatīvs pasākums, 07.08.

Šā gada 7. augustā „Patvērums „Drošā māja”” rīkoja informatīvu pasākumu, kurā piedalījās biedrības darbinieki, draugi un partnerorganizācijas. Tā gaitā tika sniegta informācija par biedrības paveikto cilvēktirdzniecības mazināšanā, juriste un 24/7 Uzticības tālruņa cilvēku tirdzniecības mazināšanai operatore Gita Miruškina dalījās iespaidos par vizīti Vašingtonā, kā arī klātesošie tika informēti par 4 organizāciju piievienošanos NVO koalīcijas platformai cilvēku tirdzniecības mazināšanai. Aktivitātes notika projekta „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” ietvaros, ko finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Programmu "NVO fonds" finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit. Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.lv. EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv. EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org. 14.08.2015.