Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Pašpalīdzības grupas "Viena otrai" dalībnieces viesojas maizes ceptuvē "Lāči"!

Ievietots: 17.03.2014

    

Šā gada 15. martā pašpalīdzības grupas "Viena otrai" dalībnieces viesojās maizes ceptuvē „Lāči” un iepazinās ar latviskās maizes cepšanas tradīcijām. Ekskursijas laikā tika veicināta dalībnieču latviešu sarunvalodas praktiska lietošana, attīstītas klausīšanās un jautājumu uzdošanas prasmes, tādējādi motivējot mērķa grupas pārstāves naturalizācijas procesam! Īpašs prieks par maizes cepšanas procesu bija mazākajiem ekskursijas dalībniekiem! :) 

Tikšanās pašpalīdzības grupā, kas tiek organizētas divas reizes mēnesī, dod iespēju trešo valstu valstspiederīgajām sievietēm tikties pašām savā starpā ārpus mājas, gan grupā tiek aicinātas arī latviešu sievietes, tādējādi veicinot imigrantu sieviešu socializāciju, sadarbību un vēlmi aktīvi līdzdarboties. Paralēli tam „iziešana no mājām” palīdz paaugstināt sieviešu pašnoteikšanos, veicina ieņemt aktīvu pozīciju, lai risinātu sadzīviskas, profesionālas un personiskas grūtības.

"Viena otrai" grupā, kuru vada tiešās mērķa grupas pārstāve, dažādu sociālu un juridisku, vai citu jautājumu risināšanai tiek pieaicināti projekta konsultanti, kas palīdz uzlabot sieviešu informētības līmeni dažādu pakalpojumu pieejamībā.

Atbalsta pasākumu mērķi ir veicināt savstarpējo sadarbību, nodrošināt savstarpēju atbalstu, uzsākot dzīvi Latvijā, palielināt sociālo kontaktu skaitu, iedrošināt latviešu valodas lietošanu ģimenē un sadzīvē.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Ekskursija uz maizes ceptuvi "Lāči"

17.03.2014. Lai iepazītos ar latviskās maizes cepšanas tradīcijām, pašpalīdzības grupas „Viena otrai” dalībnieces viesojās maizes ceptuvē "Lāči"! Īpašs prieks par maizes cepšanas procesu bija mazākajiem ekskursijas dalībniekiem! :) Vairāk par atbalsta grupu lasi http://patverums-dm.lv/lv/paspalidzibas-grupa-viena-otrai Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".