Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Patvēruma meklētājiem visvairāk jautājumu par izglītību un nodarbinātību

Ievietots: 29.09.2016

                  

Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” speciālisti ziņo, ka projektā „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” septembrī īstenota sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programma 20 patvēruma meklētājiem no Eritrejas un Sīrijas. 

Programmas ietvaros notikušajās nodarbībās mācību dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijas valsti, vienlaikus atbildot uz viņu jautājumiem, kas radušies, šobrīd atrodoties Latvijā. Nodarbību lektori atzīmē, ka šai mācību grupai visvairāk tika sniegtas atbildes uz jautājumiem par izglītību un nodarbinātību – piemēram, vai Latvijā izglītība ir bez maksas? Vai Latvijā ir noteikts vecuma limits, līdz kuram var iestāties augstskolā?  Vai, turpinot mācīties latviešu valodu, par kursiem būs jāmaksā, ja valodas zināšanu līmenis mainās, piemēram, paaugstinās? Vai patvēruma meklētājs var strādāt? Mācības notika, iekļaujot gan teorētisko zināšanu apgūšanu, gan veicot praktiskos uzdevumus.

Lai iepazītos ar Latvijā pieejamām profesionālās izglītības programmām, kursanti apmeklēja mācību centru „BUTS”, savukārt lai papildinātu zināšanas par Latvijas valsti, gida pavadībā tika apmeklēts Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

„Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām piemērotus kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekts ilgs 18 mēnešus un tā ietvaros paredzēts sniegt atbalstu 530 personām, tai skaitā pieaugušajiem, bērniem un patvēruma meklētājiem bez rakstīt un lasīt prasmēm.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2017.gada 31.decembris. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com