Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Pēc bezmaksas konsultācijām vēršas gan Latvijā, gan ārvalstīs dzīvojošie trešo valstu pilsoņi

Ievietots: 11.01.2016

                 

Decembrī bezmaksas jurista konsultācijas visbiežāk izmantojuši Ukrainas, Krievijas un Pakistānas pilsoņi, norāda biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti. Kopumā sniegtas 94 konsultācijas, no tām 40 bijušas telefoniski, bet 15 – izmantojot e-pastu. Zvani saņemti no dažādiem Latvijas reģioniem, kā arī no Krievijas. Savukārt Pierīgā – Jelgavā, Ogrē, Jūrmalā dzīvojošie trešo valstu pilsoņi* visbiežāk uz konsultācijām ieradušies klātienē – sniegtas 39 konsultācijas. Vislielākā interese bijusi par uzturēšanās atļaujām, kā arī par iztikas pierādīšanas līdzekļiem.

Speciālisti stāsta, ka bieži vien radušās situācijas, kad konsultāciju ietvaros risināmie jautājumi bijuši ļoti specifiski un to tēmas bijušas par uzņēmējdarbību un nodokļu politiku. Ilgākās konsultācijas decembrī noritējušas pat vairāk nekā divas stundas.

Kā lielāko izaicinājumu, sniedzot konsultācijas trešo valstu pilsoņiem, jurists Alvis Šķenders min tieši izskaidrošanas procesu. „Ņemot vērā, ka daļa trešo valstu valstspiederīgo ir no Austrumu valstīm, šiem cilvēkiem bieži vien ir atšķirīga izpratne par dažādiem juridiskiem jautājumiem. Mums ir daudzkārt jāpārrunā viens uz tas pats jautājums, lai pārliecinātos, ka klients tiešām ir precīzi sapratis juridisko terminoloģiju. Konsultāciju laikā mums bieži vien arī ir jāpaskaidro, kāpēc tieši migrācijas noteikumi Latvijā ir tik sarežģīti un kāpēc ir nepieciešamas tādas procedūras, kā iztikas līdzekļu pierādīšana”.

“Patvērums “Drošā māja”” atgādina, ka bezmaksas konsultācijas līdz 2016.gada 14.februārim tiek nodrošinātas pa tālruni +371 25565098, e-pastu: konsultacijas@patverums-dm.lv, kā arī klātienē – „Patvērums „Drošā māja”” telpās Lāčplēša ielā 75-9/10, Rīgā. Konsultācijas tiek nodrošinātas latviešu, krievu un angļu valodās.

Ar mērķi noskaidrot trešo valstu pilsoņu vajadzības un apmierinātību ar saņemto pakalpojumu, biedrības mājas lapā www.patverums-dm.lv ir izveidota un pieejama klientu apmierinātības aptauja - latviešu, krievu un angļu valodās.

Konsultācijas tiek sniegtas, pamatojoties uz 2015. gada 17. septembrī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un biedrības „Patvērums „Drošā māja”” noslēgto līdzdarbības līgumu par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu trešo valstu pilsoņu integrācijai. Tajā paredzēts, ka no šā gada 2015. gada 1. oktobra biedrība nodrošina integrācijas atbalsta pasākumus trešo valstu pilsoņiem, tai skaitā, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Plānots, ka līguma ietvaros četru mēnešu laikā tiks veikta arī trešo valstu pilsoņu vajadzību izzināšana integrācijas Latvijā procesa uzlabošanai.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com