Pieaugušo imigrantu izglītošanas iespēju uzlabošana, 2IMINED

      

“Improving the initial education of adult immigrants”, 2IMINED

Nr.  2016-1-LT01-KA204-023223

Par projekta norises gaitu 2018. gada septembrī 

20.09.2018. Šā gada septembrī biedrības “Patvērums “Drošā māja”” eksperti piedalījās projekta “Pieaugušo imigrantu izglītošanas iespēju uzlabošana  2IMINED”  (angļu valoda - “Improving the initial education of adult immigrants”, 2IMINED) (Nr.  2016-1-LT01-KA204-023223) noslēguma konferencē un 3. projekta dalībnieku sanāksmē Viļņā, Lietuvā. Konferences ietvaros tika izskatīti jautājumi par pieaugušo imigrantu izglītības iespējām jaunajās dzīves vietās un par integrācijas iespējām.  Kā norādīja Klaipēdas universitātes pārstāvji, tad pārsvarā iebraucēji informāciju par jauno mītnes zemi iegūst caur draugiem un paziņām (32,2 %), nākamais informācijas avots ir internet resursi (24,5 %), tādēļ projekta ietvaros izstrādātais interneta resurss – mājas lapa www.migis.eu būs liels informācijas rīks, kur varēs iegūt ļoti plaša apjoma informāciju par dažādām Eiropas valstīm.


      

“Improving the initial education of adult immigrants”, 2IMINED

Nr.  2016-1-LT01-KA204-023223

Par projekta norises gaitu 2018. gada jūnijā 

29.06.2018. Lai arī vasaras sākums ir pilnbriedā, tomēr turpinās projekta “Pieaugušo imigrantu izglītošanas iespēju uzlabošana  2IMINED”  (angļu valoda - “Improving the initial education of adult immigrants”, 2IMINED) (Nr.  2016-1-LT01-KA204-023223) īstenošana. Biedrības speciālisti kopā ar dažādu valstu iebraucējiem kopā izvērtē projekta ietvaros izstrādātās mājaslapas www.migis.eu noderīgumu. Projekta ietvaros sagatavoto informāciju izvērtēja vairāk nekā 20 jauniebraucēju no dažādām valstīm tādām kā Indija, Pakistāna, Maroka, Eritreja un citām. Mājas lapa tika novērtēta ļoti atzinīgi un norādīja, ka šāda veida informācija būs ļoti noderīga jauniebraucējiem, jo vienkopus ir atrodama ļoti dažādu jomu informācija. Jauniebraucēji norādīja arī uz mazām nepilnībām, kuras vēl ir jāuzlabo.      

Par projekta norises gaitu 2018.gada maijā

“Improving the initial education of adult immigrants”, 2IMINED

Nr.  2016-1-LT01-KA204-023223

14.05.2018. Vēl joprojām turpinās projekta “Pieaugušo imigrantu izglītošanas iespēju uzlabošana  2IMINED”  (angļu valoda - “Improving the initial education of adult immigrants”, 2IMINED) (Nr.  2016-1-LT01-KA204-023223) aktivitāšu īstenošana. Pašreiz vēl turpinās izveidotās mājas lapas www.migis.eu informācijas pilnveidošanas un tehnisko risinājumu uzlabošanas process. Šis ir ļoti nozīmīgs posms projekta īstenošanas laikā, jo sagatavotā mājaslapas informācija drīzumā būs jānodod projekta mērķagrupi izvērtēšanai.


      

Par projekta norises gaitu 2018.janvārī

Arī šogad turpinās projekta “Pieaugušo imigrantu izglītošanas iespēju uzlabošana  2IMINED”  (angļu valoda - “Improving the initial education of adult immigrants”, 2IMINED) (Nr.  2016-1-LT01-KA204-023223) aktivitāšu īstenošana.

Laika posmā no 29. janvāra līdz 2.februārim Rīgā norisinājās viena no projekta aktivitātēm – izstrādāto materiālu izvērtējums un speciālistu, kuri veiks imigrantu apmācības, lai izvērtētu izstrādāto materiālu noderīgumu projekta mērķa grupai, apmācības. Apmācību mērķis bija sagatavot pieaugušo izglītotājus par projekta ietvaros izveidoto majās lapu www.migis.eu. Pašlaik šis informatīvais resurss tiek papildināts un uzlabots, lai tur ievietotā informācija būtu pēc iespējas vieglāk uztverama un lietojama tiem, kuri iebrauc uz dzīvi Lietuvā, Beļģijā, Rumānijā, Bulgārijā, Itālijā un Latvijā.

Projekts tiek īstenots programmas ERASMUS+ ietvaros, ko atbalsta Eiropas Savienība. Projekta galvenais partneris ir Klaipēdas universitāte (Lietuva), projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem no Lietuvas, Beļģijas, Rumānijas, Bulgārijas, Itālijas un Latvijas.


    

Par projekta norises gaitu 2017. gada oktobrī

Visu šī gada rudens laiku turpinās projekta “Pieaugušo imigrantu izglītošanas iespēju uzlabošana  2IMINED”  (angļu valoda - “Improving the initial education of adult immigrants”, 2IMINED) (Nr.  2016-1-LT01-KA204-023223) īstenošana, pilnveidojot izstrādāto materiālu par latviešu valodu kā valsts valodu un Latvijas vēsturi.

Ar izstrādāto materiāla projektu biedrības eksperti iepazīstināja trešo valstu valstspiederīgos, tai skaitā patvēruma meklētājus, personas ar alternatīvo statusu un bēgļus. Praksē eksperti pārbaudīja vai izstrādātais materiāls ir saprotams, nozīmīgs un lietederīgs cilvēkiem, kuri iebrauc un apmetās uz dzīvi Latvijā, vai materiāla informāciju ir nepieciešams pilnveidot. Apspriežot izstrādāto materiālu, eksperti veica nelielus precizējumu un labojumus.

Materiās tika sagatavots latviešu un angļu valodās un nosūtīts apstrādei projekta partnerim – Klaipēdas Universitātei.

Gaidīsim apkopoto materiālu!

Projekts tiek īstenots programmas ERASMUS+ ietvaros, ko atbalsta Eiropas Savienība. Projekta galvenais partneris ir Klaipēdas universitāte (Lietuva), projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem no Lietuvas, Beļģijas, Rumānijas, Bulgārijas, Itālijas un Latvijas.

 

    

Par projekta norises gaitu 2017. gada augustā

Pašlaik turpinās projekta “Pieaugušo imigrantu izglītošanas iespēju uzlabošana  2IMINED”  (angļu valoda - “Improving the initial education of adult immigrants”, 2IMINED) (Nr.  2016-1-LT01-KA204-023223) aktivitāšu īstenošana, izstrādājot tēmu par Latvijas vēsturi un svinamajām dienām Latvijā.  

Izstrādājot materiālu par vēstures notikumiem Latvijā, eksperti veica lielu materiālu apkopošanas darbu. Projekta ietvaros izstrādātajā materiālā ir apkopoti fakti par Latvijas vēstures notikumiem dažādos gadsimtos. Materiāls ir papildināts ar fotogrāfijām, kas biedrības ekspertiem šķita saistoši un interesanti, lai ar tiem iepazītos arī iebraucēji Latvijā.

Interesanti sķita nostāsti un teikas par Latviju un Rīgu. Vienā teikā par Rīgu ir šāds stāsts:  “Daudzi nostāsti ir par mūsu sirmo, mīļo Rīgu, un viens no viņiem ir šāds: Rīga nekad nedrīkst būt pilnīgi gatava, tad viņa noslīktu Daugavā. Par katriem simtiem gadu reizi no Daugavas izlien kāds gars un jautā pirmajam cilvēkam, ko satiek, vai Rīga gatava. Ja nu jautātais atbildētu, ka Rīga gatava, tad viņam pašam otru nakti jāmirst, bet Rīga trešajā naktī nogrims ūdenī. Bet, tā kā visi Rīgā dzīvojošie zina šo teiku, tad tie vienmēr garam atbild, ka Rīga nav gatava, un Rīga pastāv vēl šodien.”

Projekts tiek īstenots programmas ERASMUS+ ietvaros, ko atbalsta Eiropas Savienība. Projekta galvenais partneris ir Klaipēdas universitāte (Lietuva), projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem no Lietuvas, Beļģijas, Rumānijas, Bulgārijas, Itālijas un Latvijas.

 

 

    

Par projekta norises gaitu 2017. gada jūnijā

Pašlaik turpinās projekta “Pieaugušo imigrantu izglītošanas iespēju uzlabošana  2IMINED”  (angļu valoda - “Improving the initial education of adult immigrants”, 2IMINED) (Nr.  2016-1-LT01-KA204-023223) aktivitāšu īstenošana.

Biedrības eksperti piedalās interaktīvas interneta platformas, kurā būs pieejama informācija imigrantiem par Latviju, materiālu izstrāde par divām tēmām: par latviešu valodas apmācības iespējām Latvijā un par Latvijas vēstures notikumiem un svinamajām dienām Latvijā. Pašreizējā materiāla izstrādes posmā eksperti veic informācijas apkopošanu un atlasi. Latvijā valsts valodas apmācības nodrošina dažādas valsts institūcijas un nevalstiskās organizācijas, tādas kā Latviešu valodas aģentūra - www.valoda.lv, nevalstiskās organizācijas: "Patvērums “Drošā māja"" - www.patverums-dm.lv/, Izglītības attīstības centrs - www.iac.edu.lv un citas, kuras dažādu projektu ietvaros veic bezmaksas latviešu valodas apmācību.

Pētot dažādus materiālus par latviešu valodas apguvi, interesants šķiet fakts, ka runātāju skaits latviešu valodā, kuriem tā ir dzimtā valoda, ir aptuveni 1,5 miljonus. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie izkaisīti ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, kā arī Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā vēl arī citās valstīs.

Projekts tiek īstenots programmas ERASMUS+ ietvaros, ko atbalsta Eiropas Savienība. Projekta galvenais partneris ir Klaipēdas universitāte (Lietuva), projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem no Lietuvas, Beļģijas, Rumānijas, Bulgārijas, Itālijas un Latvijas.    

Projekta partneru sanāksme Rīgā (Latvija) 

Kopš  2016. gada 1.septembra biedrība “Patvērums “Drošā māja”” kā sadarbības partneris piedalās projekta “Pieaugušo imigrantu izglītošanas iespēju uzlabošana  2IMINED”  (angļu valodā - “Improving the initial education of adult immigrants”, 2IMINED) (Nr.  2016-1-LT01-KA204-023223) īstenošanā.

Lai izveidotu projektā paredzēto interaktīvo interneta platformu, viena no projekta aktivitātēm ir pētījums, kura uzdevums  ir saprast kādas ir imigrantu specifiskās vajadzības brīdī, kad imigrants ierodas dzīvot citā valstī. Šāda aptauja tika veikta Latvijā, Lietuvā, Beļģijā, Rumānijā, Itālijā un Bulgārijā. Aptaujas rezultāti ir pamats šī interaktīvā resursa izveidei.

2017. gada 24. -25. maijā Rīgā notika projekta partneru sanāksme, kuras mērķis, pirmkārt, bija uzzināt  aptaujas rezultātus  katrā projekta partnervalstī. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, projekta partneri sanāksmes laikā vienojās par tēmām, kuras ir aktuālas ieceļotājiem visās projekta partnervalstīs. Tēmas, kas tiks izstrādātas un iekļautas šajā interaktīvājā interneta platformā būs par valstu vēsturi, tradīcijām un valodu, par veselības aprūpi un nodarbinātību un biznesa uzsākšanu, par izglītības sistēmu un izglītības dokumentu atzīšanas kārtību katrā valstī un par kultūras tradīcijām un reliģiskiem jautājumiem un savatsrpējo saskarsmi.

Projekts tiek īstenots programmas ERASMUS+ ietvaros, ko atbalsta Eiropas Savienība. Projekta galvenais partneris ir Klaipēdas universitāte (Lietuva), projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem no Lietuvas, Beļģijas, Rumānijas, Bulgārijas, Itālijas un Latvijas. 

 

    

Informācija par projekta uzsākšanu

Kopš  2016. gada 1.septembra biedrība “Patvērums “Drošā māja”” kā sadarbības partneris piedalās projekta “Pieaugušo imigrantu izglītošanas iespēju uzlabošana,  2IMINED”  (projekta nosaukums angļu valodā “Improving the initial education of adult immigrants”, 2IMINED) Nr.  2016-1-LT01-KA204-023223 īstenošanā.

Projekta mērķis ir izveidot interaktīvu interneta platformu, kurā būs pieejama informācija imigrantiem par Latviju. Nereti imigrantiem, kuri vēlas pārcelties uz dzīvi citā valstī, vai, kuri ir tikko kā ieradušies dzīvot Latvijā, nav viegli atrast saprotamā viņam valodā informāciju par valsti. Tāpēc projekta ietvaros tiks radīta šāda interneta platforma, kurā tiks ievietota informācija par Latvijas valsti, tās vēsturi, par tradīcijām un kultūras vērtībām, par izglītības un darba iespējām, par biznesa uzsākšanu, par veselību sistēmu un sociālo drošību un citām tēmām. Interaktīvā platforma tiks veidota tā, lai jebkuras tautības ieceļotājs šo materiālu var viegli iztulkot savā dzimtajā valodā.

Projekts tiek īstenots programmas ERASMUS+ ietvaros, ko atbalsta Eiropas Savienība. Projekta galvenais partneris ir Klaipēdas universitāte (Lietuva), projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem no Lietuvas, Beļģijas, Rumānijas, Bulgārijas, Itālijas un Latvijas. 

Projekta partneru tikšanās

Projekta "Improving the initial education of adults immigrants (2IMINED) partneru tikšanās Rīgā, 24.-25.maijā 2017.gadā.
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja