lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Piesakies! Koknesē notiks seminārs par darbu ar trešo valstu pilsoņiem

Ievietots: 06.09.2017

                      

Lai uzlabotu dažādu Zemgales speciālistu kompetenci starpkultūru komunikācijā, šā gada 3.-4.oktobrī atpūtas kompleksā "Rancho Randevu", Riekstukalni 1, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, biedrība “Patvērums “Drošā māja”” projekta „Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros rīko divu dienu semināru starpprofesionāļu grupām par darbu ar trešo valstu pilsoņiem*, tai skaitā bēgļiem.

Pieteikties apmācībām aicināti pašvaldību, izglītības iestāžu un sociālo institūciju darbinieki, reģionālo mediju pārstāvji, valsts un pašvaldības policijas pārstāvji, jauniešu brīvā laika organizatori, pieaugušo tālākizglītības centru, vietējās nozīmes kopienu resursu – bibliotēku, muzeju, kultūras centru darbinieki, mazākumtautību organizāciju pārstāvji un aktīvi pilsētas iedzīvotāji.

Semināru vadīs pieredzējuši jomas profesionāļi: Gita Miruškina - biedrības „Patvērums „Drošā māja”” juriste, Alvis Šķenders - biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jurists, Sandra Zalcmane – biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja, sociālā darbiniece.

Dienaskārtība<<

Apmācību dalībnieku skaits ir ierobežots un no vienas organizācijas/ iestādes tiek pieņemti 1-2 dalībnieki. 

Pieteikšanās apmācībām līdz 2017.gada 27.septembrim.

Pieteikuma anketa dalībniekiem:  http://shortly.lv/koknese 

Papildu informācijai: Gunita Bērza, reģionālā „Informācijas centrs imigrantiem” kontaktpunkta "Zemgale" Jelgavā vadītāja, mob. tālrunis: +371 25719588, e-pasts: ici.jelgava@gmail.com.

Pēc semināra tiks izsniegts apliecinājums par dalību mācībās.

Apmācības, ēdināšana un nakšņošana dalībniekiem būs bezmaksas, kā arī tiks segtas dalībnieku ceļa izmaksas - 7,50EUR/ personai, iesniedzot apliecinošu dokumentu (degvielas čeku vai transporta biļeti).

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis

"Informācijas centrs imigrantiem" tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Centra darbību nodrošina un attīsta biedrība „Patvērums „Drošā māja”. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.