lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Pirmā latviešu valodas nodarbība, 13.01.

2015.gada 13.janvārī notikusi pirmā latviešu valodas nodarbība Rīgā. Kopumā projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" aktivitāšu ietvaros tiek piedāvāti latviešu valodas un sarunvalodas kursi, kā arī dažādi integrācijas pasākumi sešās Latvijas pilsētās - Alūksnē, Balvos, Liepājā, Olainē, Stopiņos, Rīgā, nodarbības organizējot dažādiem valodu līmeņiem, galvenokārt iesaistot seniorus, jauniešus, ārvalstu studentus – Trešo valstu pilsoņus. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 13.01.2015.