Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Prieks, zinātkāre un vienots mērķis Tukumā, uzsākot latviešu valodas mācības

Ievietots: 05.07.2022

       

Prieks, zinātkāre un uzcītība raksturo katru vienu no kursa dalībniekiem Tukumā, kur mācības uzsākās š.g. 4.jūlijā. Pateicība par doto iespēju mācīties latviešu valodu izskan katru reizi, kad tiek jautāts: kā jums iet? Dalībnieki ir iejutušies, sadraudzējušies un apņēmības pilni mācīties, lai varētu kārtot eksāmenu. Skolotāja Gaisma Mukāne ir lieliska pedagoģe, kura ar savām zināšanām palīdz izprast un apgūt ukraiņiem tik grūto latviešu valodu.

Nodarbību laikā tiek izmantoti gan interaktīvie, gan uzskates līdzekļi, kas atvieglo uztveri un sapratni. Viņi visi kopā ir ceļā uz mērķi.

Vienlaikus Tukumā aktīvi darbojas arī grupa, kas latviešu valodu apgūst attālināti zoom platformā.

Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.

 

Latviešu valodas mācības notiek projekta “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” ietvaros (projekta Nr.2022.LV/LVUKR/8). Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.