Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Profesionāļi treniņseminārā apgūst praktiskas zināšanas migrācijas jomā

Ievietots: 12.06.2015

Ar mērķi veicināt projekta "Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem" dalībnieku sociālo un profesionālo kompetenču attīstību imigrācijas un starpkultūru komunikācijas un kultūrdaudzveidības jomā, kā arī paaugstināt kvalifikāciju publiskās pārvaldes profesionālajā darbā, 25. un 26. maijā atpūtas kompleksā "Laimes ligzda" notika divu dienu praktiskais treniņseminārs, kurā piedalījās 27 jomas profesionāļi. Šī aktivitāte bija secīgs turpinājums jau notikušajam trīs dienu apmācību kursam "Trešo valstu valstspiederīgais - institūciju klients", kurā dalībnieki ieguva pamata zināšanas par migrācijas jautājumiem. 

Treniņsemināra apmācību process tika veidots uz pieaugušo izglītības pamatprincipiem, tika veikta praktisko situāciju problēmu analīze, meklēti risinājumi, aprobēti profesionālās kompetences modeļi, situāciju izspēles un kritiskās domāšanas uzdevumu kopums. 

"Pieredzes apmaiņa ir vērtīgākais, lai speciālisti spētu noturēt roku uz pulsa par migrācijas jautājumiem, kas nebūt nav vienkārši," secina viena no treniņsemināra dalībniecēm - Liepājas pilsētas domes pārstāve Ineta Stadgale, kura ar jautājumiem, kas skar imigrantu problēmas, strādā jau aptuveni 15 gadu. Viņa atzīmē, ka projekta semināros vērtīgākais bijis satikt speciālistus un citus cilvēkus, kas arī ikdienā strādā ar šiem jautājumiem, ieklausīties pieredzes stāstos. "Biedrības "Patvērums Drošā māja"" īstenotā projekta un tajā notiekošo semināru laikā tika izspēlētas dažādas lomu spēles, kurās varēja vērot attieksmi pret cilvēkiem no citām kultūrām, lai pamērītu savu iecietības līmeni un paskatītos uz sevi no malas".

Citi aptaujātie treniņsemināra dalībnieki apmācību noslēgumā atzina, ka labprāt vēlētos arī turpmāk apmeklēt šādus seminārus, gūt pieredzi. Viņi norādīja, ka ļoti noderīgi būtu satikt  Trešo valstu valstspiederīgos, lai uzzinātu viņu pieredzi un redzējumu par integrācijas procesiem Latvijā, kā arī prakses papildināšanai būtu nepieciešams apmeklēt arī starptautiskus seminārus, lai iepazītos ar ārzemju kolēģu pieredzi.

Jau kopš 2014.gada 28.novembra biedrība "Patvērums "Drošā māja"" ar sadarbības partneri biedrību „Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija” īsteno projektu „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar Trešo valstu pilsoņiem”. Tā ietvaros tikušas īstenotas dažādas aktivitātes, kas vērstas uz speciālistu kompetences paaugstināšanu, veidojot starpkultūru dialogu: apmācību kurss „Trešo valstu valstspiederīgais – institūciju klients”;  augstskolu un koledžu pedagoģiskā un administratīvā personāla kompetences uzlabošana darbam ar Trešo valstu valstspiederīgajiem; informatīvais seminārs „Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējas”. Projekta ietvaros šogad nooorganizēti arī pieci vienas dienas informatīvie semināri piecos Latvijas novados - Stopiņos, Balvos, Alūksnē, Olainē un Ozolniekos.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/3/4

Papildu informācija: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, mob. tel. nr. (+371) 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

 

Pēcapmācību treniņseminārs

Šā gada 25.-26.maijā biedrība „Patvērums „Drošā māja””, īstenojot EIF projektu „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem”, atpūtas kompleksā "Laimes Ligzda" organizēja semināru cikla otrās daļas pēcapmācību praktisko treniņsemināru profesionāļu kompetences uzlabošanai darbam ar Trešo valstu valstspiederīgajiem. Semināra lektori bija jomas profesionāļi Ineses Stankus-Viša un Kārļa Viša. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/3/4. Ievietots 01.06.2015.