Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai

   

Bēgļu nodarbinātības veicināšanas projekts devis iespēju sniegt pienesumu Latvijai

27.01.2014. Nevalstiskā organizācija  „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka šā gada 31. janvārī noslēgsies sešu mēnešu realizētais Eiropas Bēgļu fonda projekts „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.” Lai veicinātu bēgļu iekļaušanos darba tirgū Latvijā, projekta ietvaros 10 mērķa grupas pārstāvjiem tika piedāvāti karjeras konsultanta pakalpojumi, dažādu profesionālo kvalifikācijas kursu teorētiskā un praktiskā apguve, ko nodrošināja akreditētas mācību iestādes SIA „BUTS” un SIA „DIJA”.

Lai iepazīstinātu ar projektā sasniegtajiem rezultātiem un labās prakses piemēriem, 24. janvārī tika organizēts projekta noslēguma pasākums, kurā piedalījās biedrības speciālisti, projekta mērķa auditorija, dažādu ministriju, mācību uzņēmumu un potenciālo darba devēju pārstāvji.

Foto galerija

 „Katru gadu pieaug to cilvēku skaits, kuriem ir ne tikai legāls statuss uzturēties Latvijā, bet arī vajadzība būt nodarbinātiem, iegūt atbilstošu profesiju un būt neatkarīgiem. Tomēr Latvijā cilvēkiem ar minimālām latviešu valodas zināšanām nav pieejams efektīvs resurss, kas varētu palīdzēt risināt nodarbinātības jautājumus. Redzot, ka šo cilvēku, kuri dažādu iemeslu dēļ bija spiesti pamest savas mītnes zemes un uzsākt dzīvi Latvijā, iespējas kļūt no sociālo pabalstu saņēmējiem par darba ņēmējiem ir minimālas, mēs nolēmām pārtraukt šo „apli” un rast risinājumu viņu nodarbinātības veicināšanai. Šis ir pirmais Eiropas Bēgļu fonda atbalstīts nodarbinātības projekts, kurš deva reālu iespēju ar biedrības un sadarbībai atvērtu Latvijas uzņēmumu spēkiem mērķtiecīgi palīdzēt cilvēkiem iekļauties Latvijas darba tirgū,” atzīmē Alvis Šķenders, projekta vadītājs.

Pasākuma gaitā kursu beidzējiem mācību iestāžu vadītāji svinīgi izsniedza sertifikātus. Kopumā projekta laikā mērķa grupa apguva šādas speciālitātes - apdares darbi un telpu remonts, nagu kopšana, frizieris, pavārs, telpu uzkopšanas organizācija, florists.

Mārtiņš Segliņš, SIA „BUTS” direktora vietnieks: „Projekta doma un ideja ir tiešām lieliska. Šīs personas apmācību procesā ieguva jaunas un vērtīgas zināšanas, kuras noderēs turpmākajām darba gaitām Latvijā. Papildus šis projekts daudziem apmācībās iesaistītajiem sniegs jaunu skatpunktu, kā mainīt savas dzīves grūto periodu. Jāteic, ka apmācāmie aroda apgūšanas procesā bija atvērti un ar vēlmi apgūt jaunas zināšanas un prasmes”.

Uzņēmuma SIA „DIJA” vadītāja Ina Rulle uzskata, ka viņu skolniekiem šī bija laba iespēja apgūt un pilnveidot latviešu valodas zināšanas, kā arī tuvāk iepazīt Latvijas cilvēkus – grupas biedrus, veidot personīgus kontaktus un gūt priekšstatu par dzīvi Latvijā. Viņasprāt, kursu vērtība mērķa grupai ir iegūtās zināšanās profesijā un to praktiska pielietošana. „Piemēram, Basirahmad (Afganistāna), kas apguva ēdienu gatavošanas organizācijas pamatus, šobrīd praksi iziet kafejnīcā, kura ir mūsu sadarbības partneris. Basirahmad tiek raksturots kā ļoti apzinīgs un centīgs māceklis. Pēc kursu beigšanas viņam ir piedāvāts turpināt strādāt par pavāra palīgu. Fariba (Afganistāna) pēc floristikas pamatu teorētisko un praktisko kursu beigšanas ir izgājusi praksi uzņēmumā, kas viņu raksturoja kā ļoti disciplinētu un rūpīgu darbinieci. Viņai arī potenciāli ir darba iespējas, taču ir jāpaaugstina latviešu valoda zināšanu līmenis,” atzīmē I. Rulle.

Pasākuma gaitā klātešie mērķa grupas pārstāvji no Irānas, Afganistānas un Uzbekistānas dalījās domās, ka viņu motivācija kļūt neatkarīgiem, iegūt profesiju un apgūt praktiskās iemaņas konkrētā profesijā ir vieni no svarīgākajiem ieguvumiem, lai tie justos stabili Latvijā un spētu patstāvīgi funkcionēt.

Jevgēnija, četru bērnu māmiņa no Uzbekistānas, kura apguva friziera profesiju: „Pateicoties šim projektam, esmu kļuvusi par sevi pārliecinātāka un drošāk raugos nākotnē – perspektīva iekārtoties darbā mani vairs nebiedē. Ļoti gribētu turpināt apmācības, praktizēties un paaugstināt savu kvalifikāciju, lai droši ietu strādāt – jo konkurence Latvijas darba tirgū ir liela. Mēs esam ļoti pateicīgi par šādu projektu un iespēju kļūt par aktīviem darba ņēmējiem Latvijā.”

Biedrības speciālisti norāda, ka nodarbinātības projektā uzsāktā mērķa grupas integrācija šobrīd jau tiek turpināta pērnā gada decembrī uzsāktajā Eiropas Bēgļu fonda projektā „Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem”.

Jau kopš 2009. gada biedrībā „Patvērums „Drošā māja”” darbojas starpprofesionāļu komanda, kura piedāvā kompleksu palīdzību bēgļiem vienas institūcijas ietvaros, kas nodrošina visefektīgāko pieeju dažādu problēmu risināšanā.

Pēc Pilsonības un migrācijas pārvaldes oficiālajiem datiem, 2013. gadā Latvijā patvērumu lūgušas kopskaitā 185 personas, bēgļa statuss piešķirts 14 un alternatīvais statuss piešķirts 22 personām. Kopumā no 1998. gada līdz 2013. gadam bēgļa un alternatīvo statusu saņēmušo skaits sasniedzis 166 cilvēkus.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

   

Ielūgums uz projekta noslēguma pasākumu

13.01.2014. Ar mērķi nodrošināt patvēruma meklētāju, ieskaitot nepilngadīgās personas, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, iekļaušanos darba tirgū Latvijā vai to mītnes zemēs, no 2013. gada 1. augusta līdz 2014. gada 31. janvārim tiek realizēts Eiropas bēgļu fonda projekts „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.” Projekta ietvaros ir veicināta mērķa grupas nodarbinātība, piedāvājot profesionālās kvalifikācijas kursus un pilnveidojot darba iemaņas prakses vietās.

Lai iepazīstinātu ar projekta sasniegtajiem rezultātiem un labās prakses piemēriem, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” šā gada 24. janvārī no plkst. 15:00 līdz 18:30 kafejnīcā „Fiesta”, A.Čaka ielā 39, korp.2, Rīgā, organizē projekta noslēguma pasākumu. 

Programma:

15:00 – 15:15 Reģistrācija

15:15 – 15:30 Projekta vadītājs A. Šķenders iepazīstina ar projektu un tā rezultātiem

15:30 – 15:45 SIA BUTS pārstāvis stāsta par dalību projektā

15:45 – 16:00 SIA DIJA pārstāvis stāsta par dalību projektā

16:00 – 16:40 Projekta mērķa grupa dalās iespaidos par projektā iegūtajām prasmēm un to tālākas pielietošanas iespējām

16:40 – 17:10 Projekta dalībnieku diskusija par imigrantu nodarbinātību un iespējām

17:10 – 17:20 A. Šķendera noslēguma vārdi un vēlējumi

17:20 – 18:30 Kafijas pauze un diskusijas neformālā gaisotnē

Projekts „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” ir 2009. gada Eiropas Bēgļu fonda projektu „Es palieku Latvijā!”, „Es palieku Latvijā II”, „Valoda – ceļš uz integrāciju”, „Valoda – ceļš uz integrāciju II” secīgs turpinājums. To aktivitātes tika vērstas uz mērķa grupas pašapziņas paaugstināšanu, zināšanu, iemaņu un prasmju attīstīšanu, piedāvājot iesaistīšanos profesionālās kvalifikācijas kursos un prakses vietās, tādējādi, veicinot iegūt darbu un arī neatkarību no sociālās palīdzības iestāžu pakalpojumiem un EBF projektu atbalstu. 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Papildu informācija:

Tālr.: 29180450, e-pasts: gunta.viksne@gmail.com

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

   

Apmācību dalībnieki sāk gatavoties noslēguma pārbaudījumiem

13.12.2013. Šovasar uzsāktajā projektā „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” 9 dalībnieki jau divus mēnešus apgūst prasmes izvēlētajā profesijā. Projekta ietvaros tiek piedāvātas šādu specialitāšu apguve – apdares darbi un telpu remonts, nagu kopšana, frizieris, pavārs, telpu uzkopšanas organizācija, florists. Apmācību kursus nodrošina SIA “BUTS” un SIA “DIJA”.

“Šobrīd aktīvi norit praktiskās nodarbības frizieriem un nagu kopšanas speciālistiem, kuriem ir iegādāti arī sākuma komplekti patstāvīga darba uzsākšanai. Savukārt, klienti, kuri apgūst kursu „Apdares darbi un telpu remonts”, jau sākuši gatavoties noslēguma pārbaudījumam,” atzīmē Alvis Šķenders, projekta vadītājs. „Ir vēl viena pozitīva ziņa! Ņemot vērā to, ka mums ir radies ietaupījums, šobrīd esam pieņēmuši lēmumu apmācīt vēl vienu klientu telpu uzkopšanas darbu specialitātē. Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja informāciju, to ir iespējams paveikt šajos pēdējos divos projekta realizācijas mēnešos – šā gada decembrī un 2014. gada janvārī.”

Apmācību kursu dalībnieki atzīst, ka iegūtās iemaņas, kas tiks apstiprinātas ar izglītības dokumentu, viņiem reāli palīdzēs ne tikai atrast darbu, bet arī konkurēt darba tirgū nākotnē. Viņi atzīmē, ka prasmes var kļūt par pamatu arī sava personīgā biznesa attīstīšanai.

„Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” ir Eiropas Bēgļu fonda projektu „Es palieku Latvijā!”, „Es palieku Latvijā II”, „Valoda – ceļš uz integrāciju”, „Valoda – ceļš uz integrāciju II” secīgs turpinājums. To aktivitātes jau no 2009.gada ir vērstas uz mērķa grupas pašapziņas paaugstināšanu, zināšanu, iemaņu un prasmju attīstīšanu, piedāvājot iesaistīšanos profesionālās kvalifikācijas kursos un prakses vietās, tādējādi, veicinot iegūt darbu un arī neatkarību no sociālās palīdzības iestāžu pakalpojumiem un EBF projektu atbalstu. Projekts uzsākts 2013. gada 1. augustā un tā ilgums ir 6 mēneši.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

   

Projekta ietvaros noritējušas praktisko iemaņu pielietošanas nodarbības

19.11.2013. Projektā „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” ietvaros turpinās klientu apmācība, paralēli norit arī praktiskās nodarbības. Topošie frizieri un nagu kopšanas speciālisti pedagogu uzraudzībā jau praksē ir izmēģinājuši savas prasmes, strādājot ar klientiem.

Alvis Šķenders, projekta vadītājs informē: "Projekts norit pēc plāna. Klienti, kuri apgūst "Apdares darbi un telpu remonts" kursu, ir veikuši pirmos darbus ar metāla konstrukcijām, kā arī flīzējuši sienas. Topošais pavārs ir pielietojis jauniegūtās prasmes gatavot dažādus ēdienus. Telpu uzkopšanas darba organizācijas speciālists ir veicis pirmos darbu dienesta viesnīcā. Savukārt florists ir izveidojis pirmos adventes vainagus un pušķus. Esmu gandarīts, ka praktisko nodarbību vadītāji ļoti pozitīvi izsakās par topošajiem speciālistiem un norāda uz viņu lielo vēlmi apgūt profesijas. Neskatoties uz valodas barjeru, apmācības norit raiti, bez kavēšanās, mācību programmas tiek apgūtas. Tā kā projekta, kurš noslēgsies nākamā gada 31. janvārī, ietvaros ir finanšu līdzekļu ietaupījums, tad ir pieņemts lēmums apmācīt vēl vienu biedrības klientu telpu uzkopšanas darba organizācijas speciālista amatā."

Apmācības notiek miksējot teorētisko kursu ar praktiskajām nodarbībām. Tās notiek SIA "BUTS" telpās - Meža ielā 7 un SIA "DIJA" telpās - Čaka iela 40. 

Šā gada 1. augustā uzsāktais projekts „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” ir Eiropas Bēgļu fonda projektu „Es palieku Latvijā!”, „Es palieku Latvijā II”, „Valoda – ceļš uz integrāciju”, „Valoda – ceļš uz integrāciju II” secīgs turpinājums. To aktivitātes jau no 2009.gada ir vērstas uz mērķa grupas pašapziņas paaugstināšanu, zināšanu, iemaņu un prasmju attīstīšanu, piedāvājot iesaistīšanos profesionālās kvalifikācijas kursos un prakses vietās, tādējādi, veicinot iegūt darbu un arī neatkarību no sociālās palīdzības iestāžu pakalpojumiem un EBF projektu atbalstu. Projekta ilgums ir 6 mēneši.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

   

Oktobrī uzsāktas profesionālo iemaņu paaugstināšanas apmācības bēgļiem

09.10.2013. Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" speciālisti informē, ka projekta „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” ietvaros, šā gada 1. oktobrī uzsāktas projekta mērķa auditorijas apmācības.

Profesionālās iemaņas apgūst kopumā 9 cilvēki. Divi no viņiem apgūst jomu - apdares darbi un telpu remonts, kurām paredzētas 184 stundas, divi klienti mācās par nagu kopšanas speciālistiem (mācībām paredzētas 96 stundas), friziera arodu, 218 stundu ietvaros, apgūst - 2 klienti, ēdienu gatavošanu (pavārs) 160 stundas - mācās 1 klients, telpu uzkopšanas darba organizācija (160 stundas) - 1 klients, un florista kursos (160 stundas) mācās šobrīd 1 klients.

Apmācības notiek miksējot teorētisko kursu ar praktiskajām nodarbībām. Tās notiek SIA "BUTS" telpās - Meža ielā 7 un SIA "DIJA" telpās - Čaka iela 40. Speciālisti norāda, ka SIA "DIJA" plāno organizēt arī prakses vietas saviem apmācāmajiem un piedāvās pēc prakses beigšanas arī darba iespējas.

Šā gada 1. augustā uzsāktais projekts „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” ir Eiropas Bēgļu fonda projektu „Es palieku Latvijā!”, „Es palieku Latvijā II”, „Valoda – ceļš uz integrāciju”, „Valoda – ceļš uz integrāciju II” secīgs turpinājums. To aktivitātes jau no 2009.gada ir vērstas uz mērķa grupas pašapziņas paaugstināšanu, zināšanu, iemaņu un prasmju attīstīšanu, piedāvājot iesaistīšanos profesionālās kvalifikācijas kursos un prakses vietās, tādējādi, veicinot iegūt darbu un arī neatkarību no sociālās palīdzības iestāžu pakalpojumiem un EBF projektu atbalstu. Projekta ilgums ir 6 mēneši.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


   

Septembrī noslēgti līgumi ar 2 apmācību uzņēmumiem

24.09.2013. „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” ietvaros, septembrī noslēgti līgumi ar apmācību firmām SIA “DIJA” un mācību centru “BUTS”. Vienošanās paredz, ka no oktobra līdz 2014. gada janvārim uzņēmumi projekta mērķa auditorijai sniegs šādu profesiju apguves kursus: pavārs, telpu uzkopšanas darba organizācija (istabene), florists, apdares darbi un telpu remonts, frizieris, nagu kopšanas speciālists. Kursu noslēgumā tiks izsniegts apliecinājums par apmācību programmas apgūšanu.

Lai risinātu bēgļu nodarbinātības problēmas projekta „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” ietvaros:

- gan sievietēm, gan vīriešiem tiek piedāvāts apgūt vairākas profesijas un nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas praksē;

- profesijas iegūšanai tiek piedāvāts gan teorētiskais zināšanu kurss, gan iespēja iziet praksi pie potenciālā darba devēja;

- kā atbalsta personas tiek piesaistītas prakses vietu darba devēji un atbalsta personas, kas palīdz gan apgūt praktiskās darba iemaņas, gan nodrošina klientu iekļaušanos darba kolektīvā. Tādējādi tiek veicināta klientu latviešu valodas lietošana praksē, pašapziņas celšanās, finansiālās neatkarības un psiholoģiskā komforta iegūšana, paaugstinot klientu konkurētspēju darba tirgū gan Latvijā, gan personu mītnes zemē;

- lai veidotu izpratni par citas tautības, reliģijas un rases cilvēku iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, uz regulāru tikšanos tiek aicināti gan kursu pasniedzēji, gan prakses vietu vadītāji, tādējādi tiek sniegts atbalsts gan darbavietu pārstāvjiem, gan arī projekta mērķa grupas pārstāvji tiek informēti par pienākumiem, iesaistoties konkrētā darbavietā. Savstarpējā sadarbība sniedz iespēju risināt grūtības darba devēju un klientu starpā, jo projektā kā atbalsta personāls ir iesaistīti gan projekta administratīvie, gan īstenošanas speciālisti, brīvprātīgie.

Palīdzību savstarpējai komunikācijai sadarbības sākumposmā nodrošina tulks.

Šā gada 1. augustā uzsāktais projekts „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” ir Eiropas Bēgļu fonda projektu „Es palieku Latvijā!”, „Es palieku Latvijā II”, „Valoda – ceļš uz integrāciju”, „Valoda – ceļš uz integrāciju II” secīgs turpinājums. To aktivitātes jau no 2009.gada ir vērstas uz mērķa grupas pašapziņas paaugstināšanu, zināšanu, iemaņu un prasmju attīstīšanu, piedāvājot iesaistīšanos profesionālās kvalifikācijas kursos un prakses vietās, tādējādi, veicinot iegūt darbu un arī neatkarību no sociālās palīdzības iestāžu pakalpojumiem un EBF projektu atbalstu. Projekta ilgums ir 6 mēneši.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

   

Projekta ietvaros tiks paaugstinātas bēgļu profesionālās iemaņas

02.08.2013. Šā gada 1. augustā biedrība „Patvērums „Drošā māja”” uzsākusi Eiropas bēgļu fonda projektu „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.” Tā mērķis ir nodrošināt patvēruma meklētāju, ieskaitot nepilngadīgo personu, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, iekļaušanos darba tirgū Latvijā vai to mītnes zemēs. Projekta ietvaros tiks veicināta mērķa grupas nodarbinātība, piedāvājot profesionālās kvalifikācijas kursus un pilnveidojot darba iemaņas prakses vietās. Projekta ilgums ir 6 mēneši un budžets LVL 21 787.

Lai veicinātu sabiedrības informētību par bēgļu situāciju, problēmām un to risinājumiem, kā arī veicinātu sabiedrības toleranci, projektā tiks organizētas tikšanās ar darba devējiem un klientu atbalsta personām, izmantojot interneta vidi, par projekta aktualitātēm tiks informēta sabiedrība. Projekta noslēgumā tiks organizēts pasākums, kur interesenti tiks iepazīstināti ar labās prakses piemēriem, tādējādi mudinot citus darba devējus iesaistīties projekta mērķa grupas nodarbinātības veicināšanā.

„Ļoti nozīmīga šī palīdzība būs tiem bēgļiem, kuriem statuss ir piešķirts salīdzinoši sen un kuri mazpamazām jau ir apguvuši latviešu valodas pamatus. Iegūstot stabilitāti, tiks paaugstināta klienta pašapziņa, neatkarība un spēja ātrāk un veiksmīgāk iekļauties Latvijas sabiedrībā, kā arī nākotnē kļūt par Eiropas Savienības pilsoni, tādējādi nodrošinot daudzveidīgās sabiedrības locekļu labklājību ilgtermiņā. Ja profesionālo kvalifikāciju iegūs patvēruma meklētājs un viņam netiks piešķirts legāls uzturēšanās statuss Latvijā, iegūtās prasmes viņš varēs pielietot savā mītnes zemē, iespējams, kļūstot par prasmīgu aroda meistaru savu tautiešu vidū. Kā liecina iepriekš īstenoto projektu rezultāti, Latvijas sabiedrībai nav pietiekošas izpratnes par bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, līdz ar ko starpinstitucionālā komandā tiks iesaistīti darba devēji, no kuriem visbiežāk ir atkarīgs lēmums – pieņemt vai nepieņemt darbā citas tautības, reliģijas vai rases cilvēku. Personīga iepazīšanās ar konkrētu darba ņēmēju – projekta mērķa grupas pārstāvi - dos iespēju labāk izprast atšķirības un kopīgo dažādu tautību cilvēkos, kā arī nodrošināt uzņēmumam lojālu darba ņēmēju,” atzīmē Gunta Vīksne, projekta vadītāja.

Projekts „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” ir Eiropas Bēgļu fonda projektu „Es palieku Latvijā!”, „Es palieku Latvijā II”, „Valoda – ceļš uz integrāciju”, „Valoda – ceļš uz integrāciju II” secīgs turpinājums. To aktivitātes jau no 2009.gada ir vērstas uz mērķa grupas pašapziņas paaugstināšanu, zināšanu, iemaņu un prasmju attīstīšanu, piedāvājot iesaistīšanos profesionālās kvalifikācijas kursos un prakses vietās, tādējādi, veicinot iegūt darbu un arī neatkarību no sociālās palīdzības iestāžu pakalpojumiem un EBF projektu atbalstu.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums

24.01.2014. Lai iepazīstinātu ar projekta „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” realizēšanas laikā sasniegtajiem rezultātiem un labās prakses piemēriem, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” šā gada 24. janvārī organizēja projekta noslēguma pasākumu. Projekta mērķis bija veicināt mērķa grupas nodarbinātību, piedāvājot profesionālās kvalifikācijas kursus un pilnveidojot darba iemaņas prakses vietās. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Foto autors: biedrības "Patvērums "Drošā māja"" brīvprātīgā Iluta Ozere
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja
Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums | Patvērums Drošā Māja