Projekta HESTIA noslēguma konferencē tiekas 13 valstu eksperti

Ievietots: 29.11.2016


Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Noziedzības profilakse un apkarošana"

                            


Lai dalītos ar secinājumiem un labo praksi, kas gūta projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA)* divu gadu īstenošanas laikā, šā gada 14.-15.novembrī Rīgā notika starptautiska konference „Ekspluatējošas fiktīvas laulības: pētot saikni starp cilvēku tirdzniecību un fiktīvām laulībām”. Tajā piedalījās kopumā 60 dažādu jomu eksperti no - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Īrijas, Slovākijas, Kipras, Portugāles, Grieķijas, Čehijas, Austrijas, Vācijas, Norvēģijas, kā arī pārstāvji no Baltijas jūras valstu padomes.

„Ir ļoti daudz un plaši diskutēts par cilvēku tirdzniecību, par postu, ko šis noziedzīgais nodarījums atstāj uz upuri un sabiedrību, par peļņu, ko gūst cilvēku tirdzniecības organizatori, vervētāji un izmantotāji, par apjomīgo darbu, kas ik dienas tiek veikts, lai mazinātu cilvēku tirdzniecību. Taču statistika skarbi apliecina, ka cilvēku tirdzniecība nemazinās, cietušo cilvēku skaits palielinās katru gadu. Turklāt arvien parādās jaunas cilvēku tirdzniecības formas, kuras nav iespējams vienkārši pamanīt un identificēt. Viena no tādām ir ekspluatatīvas fiktīvas laulības. Tas vairs nav jauns fenomens, taču tas ir fenomens, kuru projekta HESTIA īstenotāji ir nosaukuši vārdā. Konferences organizatori ir sagatavojuši visaptverošu programmu, kuras pamatā ir pirmais pētījums Eiropas Savienībā (ES) par cilvēku tirdzniecību fiktīvo laulību nolūkā, valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju prakse šādu cilvēku tirdzniecības gadījumu un upuru identificēšanā,” savā konferences atklāšanas runā uzsvēra Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. “Tas, ka esam šodien šeit, ir apliecinājums tam, ka mums ir vienots mērķis – vērsties pret cilvēku tirdzniecību, saukt pie atbildības vainīgos, identificēt upurus un tiem palīdzēt”.

2015.gada 1.janvārī uzsāktā vērienīgā projekta HESTIA galvenais mērķis bija – sadarbojoties projekta partnervalstīm – Latvijai, Lietuvai, Igaunijai, Slovēnijai, Īrijai un Somijai - meklēt kopsakarības un pētīt fiktīvo laulību fenomenu cilvēktirdzniecības kontekstā, un ierosināt visaptverošu rīcību to novēršanai gan projekta īstenošanas valstīs, gan perspektīvā arī visā ES.

Kopumā divu dienu laikā konferencē ar prezentācijām uzstājās astoņu ES valstu pārstāvji – valsts un tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas, pētnieki un nevalstiskā sektora pārstāvji, kas ikdienā strādā ar cilvēktirdzniecības novēršanas un apkarošanas jautājumiem. Konferences programma<<

Minna Vjuko (Minna Viuhko), pētniece, Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) (Somija) – prezentācija "Happily ever after? From sham marriages to human trafficking"<<

Sandra Zalcmane, NVO „Patvērums „Drošā māja”” (Latvija) – prezentācija "Training methodology and materials “Reduction of Exploitative Sham Marriages: Training for Trainers Training”"<<

Katrīna Kosgreiva (Catherine Cosgrave), Īrijas imigrantu padome (Īrija) – prezentācija "Regulating sham marriage and trafficking: the experience of Ireland"<<

Sirle Blumberga (Sirle Blumberg), NVO „Living for Tomorrow” (Igaunija) – prezentācija "Challenges of understanding sham marriages connections with human trafficking"<<

Monika O’Konnora (Monica O’Connor), neatkarīgā pētniece (Īrija) - prezentācija "The targeting of vulnerability for the purpose of exploitation: the intersection of sham marriage and trafficking"<<

Stefens Kouradžs (Stephen Courage), detektīvs superintendants no Īrijas policijas (An Garda Siochana) (Īrija) – prezentācija "The response of An Garda Siochana (Irish Police) to sham marriages"<<

Tanja Čaralambidū (Tania Charalambidou), Iekšlietu ministrija (Kipras Republika) – prezentācija ""Βrides-to-be” as victims of human trafficking: Challenges and the importance of coordination between public services"<<

Jeļena Kaminska, Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurore (Latvija) – prezentācija "Sham Marriages as a Form of Trafficking in Human Beings"<<

Adriana Šteruska (Adriana Šteruská), izmeklētāja, Slovākijas Republikas Policijas Nelegālās migrācijas apkarošanas nacionālā vienība (Slovākija) – prezentācija "Forced Marriages"<<

Karolis Žibas, pētnieks, NVO „Caritas Lithuania” (Lietuva) – prezentācija "Human trafficking in Lithuania: from new forms of exploitation to recent political developments"<<

Manuels Albano (Manuel Albano), Nacionālais koordinators cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos, Ministru padomes Komisija pilsonības un dzimumu līdztiesības jautājumos (Portugāle) - prezentācija "The Portuguese Model in Combating Human Trafficking"<<

Papildu prezentācijām un diskusijām konferences ietvaros bija arī kāds īpašs svinīgs notikums - Ārlietu ministrijas Plānošanas grupas padomniecei, ilggadējai Latvijas Republikas vēstniecības Īrijā padomniecei Vijai Bušai tika pasniegts Iekšlietu ministrijas apbalvojums “Goda raksts” par pašaizliedzīgu darba pienākumu izpildi un efektīvas starpinstitūciju sadarbības nodrošināšanu Latvijas valstspiederīgo, kas kļuvuši par cilvēku tirdzniecības upuriem, interešu pārstāvībā un fiktīvo laulību problemātikas aktualizēšanā, kas nodrošināja pamatu projekta HESTIA īstenošanai.

Pēc konferences HESTIA īstenotāji norāda, ka projekta rezultāti, secinājumi un rekomendācijas decembrī tiks prezentētas arī Briselē – ES Nacionālo ziņotāju vai alternatīvu mehānismu cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos neformālā tīkla sanāksmē un Eiropas Padomes Vispārējo jautājumu, tostarp izvērtējuma, darba grupas (GENVAL) sanāksmē. “Briselē darba grupu sanāksmēs plānojam uzrunāt ES dalībvalstu, Eiropas Padomes un Komisijas pārstāvjus, ka ir vajadzīga stingra politiskā apņemšanās un griba, lai efektīvi risinātu ekspluatatīvo fiktīvo laulību fenomenu, kas ir šodienas izaicinājums un kuru nevar ignorēt, cerot, ka šī problēma atrisināsies pati no sevis. Uzskatu, ka ir nepieciešami mērķtiecīgi lēmumi un rīcība, lai tiesību aktos ekspluatatīvas fiktīvas laulības noteiktu par cilvēku tirdzniecības formu, stiprinātu iestāžu kapacitāti un resursus atpazīt šādus cilvēku izmantošanas gadījumus, sniegt upuriem palīdzību, atbalstu un aizsardzību, saukt pie atbildības vainīgos un pārtraukt šī nelegālā kriminālā biznesa plaukšanu un peļņas gūšanu, “ rezumē Lāsma Stabiņa, Nacionālā koordinatore cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos (IeM) un projekta HESTIA vadītāja.

*Projektu koordinē Iekšlietu ministrija (Latvija). Tā partneri ir: NVO “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija), NVO “Living for Tomorrow” (Igaunija); NVO “Caritas Lithuania” (Lietuva); Īrijas imigrantu padome (Immigrant Council of Ireland) (Īrija); Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrija (Slovākija) un Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) (Somija). Projekta asociētie partneri ir Valsts policija (Latvija), Ārlietu ministrija (Latvija), Tieslietu un vienlīdzības ministrija (Īrija).

Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. Projekta HESTIA īstenošana tika uzsākta 2015.gada 1.janvārī un ilgs līdz 2016.gada 31.decembrim. #HESTIA_THB

Informāciju sagatavoja un publicēja Rasa Saliņa, HESTIA sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 22026355, rasa.salina@gmail.com