Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Projekta ietvaros bēgļi apgūs latviešu valodu

Ievietots: 09.01.2012
Biedrība uzsākusi Eiropas Bēgļu fonda (EBF) projekta “Valoda – ceļš uz integrāciju” (līguma nr. AK/PDM/EBF/2010/1) īstenošanu.


     

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, kas aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā, darbojas kā aktīva citu NVO, valsts un pašvaldību partnere, uzsākusi Eiropas Bēgļu fonda (EBF) projekta “Valoda – ceļš uz integrāciju” (līguma nr. AK/PDM/EBF/2010/1) īstenošanu.

Tā mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apmācību patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Latviešu valodas zināšanas veicinās šo personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Plānots, ka projekta gaitā tiks apmācīti 15 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu, kuriem būs iespēja apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes gan īpašās nodarbībās, gan sarunvalodas klubā. Mācību kursā paredzētas 55 nodarbības, pirmā no tām būs jau 11.janvārī. Plānots, ka nodarbības notiks divas reizes nedēļā, savukārt sarunvalodas kluba nodarbības notiks vienu reizi nedēļā. Projekta gaitā tiks izveidota sarunvalodas burtnīca ar svarīgākajām frāzēm vai izteicieniem par projekta mērķa grupai aktuālām tēmām.

Projekta vadītājs A.Šķenders uzsver: “Biedrība, jau vairākus gadus īstenojot Eiropas Bēgļu fonda līdzfinansētus projektus par materiālo un cita veida palīdzību bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, ir uzkrājusi lielu pieredzi darbā ar šo mērķa grupu un apzinājusi viņu problēmas. Latviešu valodas apgūšana un prasmju attīstīšana latviešu sarunvalodas klubiņā, kā arī iegūtās komunikāciju prasmes palīdzēs bēgļiem integrēties Latvijas sabiedrībā, palielinās viņu iespēju atrast darbu. Arī klienti ir ļoti gandarīti, ka biedrībā var saņemt dažādu speciālistu pakalpojumus un paralēli varēs apgūt arī latviešu valodu.”

Nodarbības notiek Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā, Bruņinieku ielā 29/31-201 divas reizes nedēļā, savukārt sarunvalodas kluba nodarbības notiek vienu reizi nedēļā.

Projekta realizācija paredzēta no 2012. gada janvāra līdz jūnijam.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.