lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Projekta ietvaros integrācijas mācību kursā piedalījušās 142, bet latviešu valodu apguvušas 92 starptautiskās aizsardzības personas

Ievietots: 26.06.2019

Kopš 2018.gada 2.janvāra biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno projektu „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II”, kura mērķis ir veicināt starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās. Mācību saturs ir ar pielāgots personām, kuras nesen ieradušās un uzsākušas savu dzīvi Latvijā.

Integrācijas mācību kursu par Latviju līdz šā gada jūnijam ir noklausījušās deviņas grupas - 142 personas, no tām 122 tika izsniegti apliecinājumi par kursa noklausīšanos. Kopumā kursantu vidū bija starptautiskās aizsardzības personas no 28 valstīm. Kvalitatīvas saziņas nodrošināšanai ar mācību grupu dalībniekiem tika piesaistīti dari, turku, tigriņu, arābu, urdu, gruzīņu, franču, bengāļu, spāņu, tamilu valodu tulki vai valodu zinātāji, ko nodrošina „Informācijas centrs iebraucējiem”. Kā starpniekvalodas tika izmantotas angļu un krievu valodas.

Integrācijas mācību kursa ietvaros starptautiskās aizsardzības personām tiek nodrošināta iespēja iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanu, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Lai nodarbībās varētu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību kursa apguves laikā tiek organizēta arī bērnu pieskatīšana.

Latviešu valodas apguves mācību kurss projekta mērķa grupai nodrošina iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu. Kursi pieejami Rīgā un PMC “Mucenieki” (tajā izmitinātajām personām).

Kopumā no 2018. gada janvāra līdz šim latviešu valodas kursu apmeklējušas 92 personas (kopumā sešas grupas), no tām 70 saņēmušas apliecību par kursa beigšanu.  Latviešu valodas apguves mācību kursantu vidū bija personas no 26 valstīm.

Lai veicinātu informācijas par dzīvi Latvijā pieejamību starptautiskās aizsardzības personām, projekta mērķa grupai ir pieejama arī biedrības „Patvērums „Drošā māja”” izstrādātā mobilā lietojumprogramma „Pirmie soļi Latvijā”. Tā ir pieejama bezmaksas lejuplādei Google Play un App Store veikalos. Lietojumprogrammas valodas - latviešu, angļu, krievu, franču, arābu, dari.

Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti mācību kursu un mācību programmu pilnveidei un uzlabošanai, SIA „Weitner” ir uzsākusi veikt otro mācību kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējumu. Plānots, ka tas tiks sagatavots līdz šā gada jūlijam. Kopumā projekta īstenošanas laikā šādu izvērtējumu ir plānots veikt trīs reizes.

Kopumā no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/