Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Projekta ietvaros noritējušas aktivitātes biedrības darbinieku kapacitātes celšanai

Ievietots: 23.10.2013

   

Septembrī un oktobrī projekta „Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” ietvaros tika īstenotas aktivitātes, paaugstinot organizācijas kapacitāti, kā arī sniedzot jaunas zināšanas biedrības biedriem, darbiniekiem un brīvprātīgajiem.

Septembrī darbu uzsācis Latvijā pirmais Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības mazināšanai. Zvanot uz diennakts tālruni (+371) 28612120, ikviens var saņemt informāciju par nepieciešamo rīcību konkrētajā situācijā un izmantot to kā vienu no resursiem, ja ir nepieciešama palīdzība cilvēku tirdzniecības gadījumos Latvijā vai ārvalstīs. Lai nodrošinātu kvalitatīva pakalpojuma veidošanas pamatus šī tālruņa operatoriem, vienas dienas praktiskā ievadseminārā tika apmācīti gan biedrībā strādājošie darbinieki, gan biedrības brīvprātīgie.

Šī semināra laikā tika analizētas situācijas, ar kurām nākas saskarties ikdienā, risinot dažādus sociālos gadījumus, tika veidots operatoru rīcības modelis, kas atvieglotu komunikācijas norisi starp konsultantu un klientu. Projekta ietvaros ir izstrādāti informatīvie bukleti par Uzticības tālruņa darbību, tādējādi nodrošinot plašai sabiedrībai visā Latvijas teritorijā vizuālās uzskates materiālus.

Pateicoties apstiprinātajam projektam, biedrības speciālistiem un vadošajiem darbiniekiem ir iespēja apmeklēt ikmēneša supervīzijas, tas ir, saņemt konsultatīvu atbalstu jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Starpprofesionāļu komandas (sociālie darbinieki, psihologi, psihoterapeiti, juristi, topošie minēto profesiju pārstāvji, kuri kā brīvprātīgie darbojas biedrībā) supervīzijas pamatā ir krīzes situāciju priekšlaicīga identificēšana un novēršana, samazinot speciālistu izdegšanas risku, kā arī savu un kopējo nozares speciālistu profesionalitātes pilnveidošana. Savukārt vadošā personāla komandas supervīzijas svarīgākā nozīme ir iespēja vienoties par dažādu jautājumu kopēju izpratni, mērķiem un ikviena darbinieka produktīvu rīcību, kā arī kopumā pilnveidot darba efektivitāti.

Lai biedrības biedri, darbinieki un brīvprātīgie kvalitatīvi iesaistītos lēmumu pieņemšanas un politikas veidošanas procesos, kā arī veidotu pozitīvu biedrības tēlu dialogā ar medijiem un sabiedrību kopumā, noorganizēti divi semināri - "Iespējas iesaistīties lēmumu pieņemšanā" un "Organizācijas publiskā tēla veidošana". 

Oktobrī „Patvērums „Drošā māja”” kļuvusi par “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai*” (LAPAS) biedru. Biedrības speciālisti norāda, ka, iesaistoties sadarbības tīklā LAPAS, tiks iegūta ne tikai sadarbības pieredze un jauna informācija, bet arī izplatīta biedrības uzkrātā pieredze cilvēku tirdzniecības jomā.

 „Projekta īstenošana sniedz iespēju paaugstināt organizācijas cilvēkresursu kapacitāti, kas ir viens no nozīmīgākajiem momentiem organizācijas ilgtermiņa attīstībā. Savukārt virzību uz biedrības galveno mērķu īstenošanu atvieglo projekta finansiālais atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai. Veidojot projekta 2014. gada programmu, tiks turpinātas iesāktās aktivitātes, lai stiprinātu biedrības lomu cilvēku tirdzniecības mazināšanā nacionālā un starptautiskā līmenī,” atzīmē Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja. 

*Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) dibināta 2004.gada 17.jūnijā un apvieno organizācijas, kas darbojas vai plāno uzsākt darbību attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā. LAPAS dibināta ar mērķi nodrošināt Latvijas NVO labvēlīgu vidi un iespējas attīstības sadarbībai un attīstības izglītībai nacionālā un starptautiskā līmenī.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu "NVO fonds" finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.lv

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa

Konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos

(+371) 29145314, rasa.salina@gmail.com