Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Projekta ietvaros tiks paaugstinātas bēgļu profesionālās iemaņas

Ievietots: 02.08.2013

   

Šā gada 1. augustā biedrība „Patvērums „Drošā māja”” uzsākusi Eiropas bēgļu fonda projektu „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.” Tā mērķis ir nodrošināt patvēruma meklētāju, ieskaitot nepilngadīgo personu, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, iekļaušanos darba tirgū Latvijā vai to mītnes zemēs. Projekta ietvaros tiks veicināta mērķa grupas nodarbinātība, piedāvājot profesionālās kvalifikācijas kursus un pilnveidojot darba iemaņas prakses vietās. Projekta ilgums ir 6 mēneši un budžets LVL 21 787.

Lai veicinātu sabiedrības informētību par bēgļu situāciju, problēmām un to risinājumiem, kā arī veicinātu sabiedrības toleranci, projektā tiks organizētas tikšanās ar darba devējiem un klientu atbalsta personām, izmantojot interneta vidi, par projekta aktualitātēm tiks informēta sabiedrība. Projekta noslēgumā tiks organizēts pasākums, kur interesenti tiks iepazīstināti ar labās prakses piemēriem, tādējādi mudinot citus darba devējus iesaistīties projekta mērķa grupas nodarbinātības veicināšanā.

„Ļoti nozīmīga šī palīdzība būs tiem bēgļiem, kuriem statuss ir piešķirts salīdzinoši sen un kuri mazpamazām jau ir apguvuši latviešu valodas pamatus. Iegūstot stabilitāti, tiks paaugstināta klienta pašapziņa, neatkarība un spēja ātrāk un veiksmīgāk iekļauties Latvijas sabiedrībā, kā arī nākotnē kļūt par Eiropas Savienības pilsoni, tādējādi nodrošinot daudzveidīgās sabiedrības locekļu labklājību ilgtermiņā. Ja profesionālo kvalifikāciju iegūs patvēruma meklētājs un viņam netiks piešķirts legāls uzturēšanās statuss Latvijā, iegūtās prasmes viņš varēs pielietot savā mītnes zemē, iespējams, kļūstot par prasmīgu aroda meistaru savu tautiešu vidū. Kā liecina iepriekš īstenoto projektu rezultāti, Latvijas sabiedrībai nav pietiekošas izpratnes par bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, līdz ar ko starpinstitucionālā komandā tiks iesaistīti darba devēji, no kuriem visbiežāk ir atkarīgs lēmums – pieņemt vai nepieņemt darbā citas tautības, reliģijas vai rases cilvēku. Personīga iepazīšanās ar konkrētu darba ņēmēju – projekta mērķa grupas pārstāvi - dos iespēju labāk izprast atšķirības un kopīgo dažādu tautību cilvēkos, kā arī nodrošināt uzņēmumam lojālu darba ņēmēju,” atzīmē Gunta Vīksne, projekta vadītāja.

Projekts „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” ir Eiropas Bēgļu fonda projektu „Es palieku Latvijā!”, „Es palieku Latvijā II”, „Valoda – ceļš uz integrāciju”, „Valoda – ceļš uz integrāciju II” secīgs turpinājums. To aktivitātes jau no 2009.gada ir vērstas uz mērķa grupas pašapziņas paaugstināšanu, zināšanu, iemaņu un prasmju attīstīšanu, piedāvājot iesaistīšanos profesionālās kvalifikācijas kursos un prakses vietās, tādējādi, veicinot iegūt darbu un arī neatkarību no sociālās palīdzības iestāžu pakalpojumiem un EBF projektu atbalstu.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju publicēja:

Rasa Saliņa

Konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos

(+371) 29145314, rasa.salina@gmail.com