Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Projekta ietvaros trešo valstu valstspiederīgajiem ir iespēja apgūt latviešu valodu

Ievietots: 20.03.2011

 Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, kas aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā, darbojas kā aktīva citu NVO, valsts un pašvaldību partnere, uzsākusi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (EIF) projekta „Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošanu. Tā mērķis ir veicināt trešo valstu valstspiederīgo* līdzdalību pilsoniskās sabiedrības attīstībā un interešu pārstāvībā, kā arī attīstīt šīs mērķa grupas latviešu valodas prasmes un uzlabot sociālos pakalpojumus, paaugstinot viņu iespējas veiksmīgi integrēties un iekļauties Latvijas sabiedrībā. Projekta realizācija paredzēta no 2011. gada marta līdz 2011. gada jūnijam. Budžets ir Ls 28 732,05. Plānots, ka projekta gaitā pēc speciāli izstrādātas mācību programmas tiks apmācīti 30 trešo valstu valstspiederīgie, kuriem būs iespēja apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes gan īpašās nodarbībās, gan sarunvalodas klubā. Mācību kursā paredzētas 32 nodarbības, pirmā no tām būs jau 31. martā. Personas, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie** un vēlas piedalīties šajā mācību programmā, lūdzam pieteikties pa tālr. 67898343, mob. tālr. 29180450 vai e-pastu: drosa.maja@apollo.lv.  

Gunta Vīksne, projekta vadītāja: „Jau 2009. gadā biedrības realizētais EIF projekts „Tikšanās telpa” parādīja, ka mērķa grupai ir vēlme mācīties gan latviešu valodu, gan arī viņus interesē iespēja izmantot to praksē. Projekta dalībnieki apliecināja, ka valodas apguve viņiem ļauj justies komfortablāk Latvijā - būt patstāvīgiem, apmeklējot dažādas institūcijas, ir arī vieglāk risināt sadzīviskus jautājumus. Tāpēc šī jaunā projekta ietvaros mēs turpināsim iesākto un strādāsim pie trešo valstu pilsoņu veiksmīgas integrācijas un iekļaušanas mūsu sabiedrībā, sniedzot gan sociālu, gan juridisku atbalstu.” 

*Trešo valstu valstspiederīgie ir to valstu, kuras ir ārpus Eiropas Savienības, pilsoņi, un kuri legāli uzturas Latvijas teritorijā. 

**Projekta mērķa grupa ir personas, kuras legāli uzturas Latvijā līdz desmit gadiem. Pēc biedrības novērojumiem, visbiežāk šīs mērķa grupas vidū ir personas no Baltkrievijas, ASV, Armēnijas, Krievijas, Turcijas un citām valstīm.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.