Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Projekta ietvaros turpinās latviešu valodas apguve

Ievietots: 11.09.2014

   

Projektā "Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem" septembrī atsāktas latviešu valodas un sarunvalodas nodarbības, kuras notiks līdz 2015. gada maijam. 

Latviešu valodas kursi projekta mērķa auditorijai notiks divas reizes nedēļā, savukārt sarunvalodu būs iespēja apgūt 2-3 reizes mēnesī.

Nodarbību mērķis ir palīdzēt apgūt darbam un sadzīvei nepieciešamās valodas zināšanas un iemaņas, attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu, kā arī motivēt un sagatavot nodarbību apmeklētājus valodu prasmes līmeņu iegūšanai.

Latviešu valodas nodarbība

Paralēli latviešu valodas nodarbībām biedrības speciālisti projekta ietvaros nodrošina arī sociālo atbalstu, materiālo un medicīnisko palīdzību, praktisku palīdzību mājokļa un citu juridisko jautājumu risināšanā. Sekmīgai bēgļu integrācijas nodrošināšanai projekta ietvaros tiek organizēti arī profesionālie kvalifikācijas kursi un nodrošinātas prakses vietas.

Lai veicinātu integrāciju un informācijas pieejamību par Latvijas mājokļu, nodarbinātības un izglītības sistēmām, projekta ietvaros ir izstrādāti un mērķa grupai pieejami informatīvi materiāli "10 soļi līdz izglītībai", "10 soļi kā atrast darbu", „10 soļi kā atrast dzīvesvietu pēc statusa iegūšanas” trīs valodās - latviešu, krievu un angļu.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju publicēja:

Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante

(+371) 29145314, rasa.salina@gmail.com