Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

PROJEKTA LAIKĀ DAŽĀDU SPECIĀLISTU KONSULTĀCIJAS IZMANTOJUŠAS PERSONAS NO KRIEVIJAS, BALTKRIEVIJAS, UKRAINAS, ARMĒNIJAS UN INDIJAS

Ievietots: 29.06.2011
Pēc likumdošanas, personām ar termiņuzturēšanās atļauju Latvijā nav iespējams saņemt sociālā darbinieka konsultāciju. Projekta nodrošinātais sociālais pakalpojums - sociālā darbinieka konsultācijas un atbalsts deva iespēju projekta dalībniekiem saņemt nepieciešamo informāciju un veiksmīgi atrisināt savas problēmas, kas, savukārt, veicināja viņu integrācijai Latvijas sabiedrībā.

 

 
Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka noslēdzies projekts „Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem”, ko finansēja Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds (EIF). Šī projekta mērķis bija veicināt trešo valstu valstspiederīgo* līdzdalību pilsoniskās sabiedrības attīstībā un interešu pārstāvībā, attīstīt šīs mērķa grupas latviešu valodas prasmes un uzlabot sociālos pakalpojumus, tādējādi paaugstinot viņu iespējas veiksmīgi integrēties Latvijas sabiedrībā. Projekta ietvaros trešo valstu valstspiederīgajiem bija iespēja bezmaksas izmantot sociālā darbinieka, jurista, psihologa, kā arī e-konsultanta pakalpojumus, kā arī apgūt latviešu valodu. Projekta realizācija notika no 2011. gada marta līdz 2011. gada jūnijam.

Projektā piedāvātos speciālistu pakalpojumus izmantojuši pārstāvji no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Armēnijas, Indijas.

„Faktiski pēc likumdošanas, personām ar termiņuzturēšanās atļauju Latvijā nav iespējams saņemt sociālā darbinieka konsultāciju. Projekta nodrošinātais sociālais pakalpojums - sociālā darbinieka konsultācijas un atbalsts deva iespēju projekta dalībniekiem saņemt nepieciešamo informāciju un veiksmīgi atrisināt savas problēmas, kas, savukārt, palīdzēja viņu integrācijai Latvijas sabiedrībā.

Galvenie jautājumi, kas man projekta laikā tika uzdoti - kādos sociālos dienestos var griezties, kādu palīdzību no tiem var saņemt, vai ar Nodarbinātības valsts aģentūras palīdzību ir iespējams atrast darbu, vai iespējams mācīties latviešu valodas kursos. Tāpat bija liela interese par veselības aprūpi – vai ir iespēja reģistrēties pie ģimenes ārsta, kādus pakalpojumus apmaksā valsts, kā iespējams nokārtot invaliditāti, vai sarežģītu slimību gadījums ir iespējama medikamentu kompensācija,” Anita Ūdre, sociālais darbinieks.

Biedrības juristi norāda, ka „Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem” ietvaros tika sniegtas konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem, piemēram, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas iegūšana, pilsonības iegūšana; civiltiesiskais aspekts - izīrētāja un īrnieka attiecības; administratīvais process valsts iestādēs. Tā kā trešo valstu valstspiederīgie vēlas aktīvi iesaistīties pilsoniskas sabiedrības aktivitātēs, esot bijusi interese par nevalstisko organizāciju (biedrību) darbības principiem, finansējuma avotiem un dibināšanas iespējām un kārtību.

Gunta Vīksna, projekta vadītāja: „Uzskatu, ka projekta mērķi ir sasniegti – projekta mērķa auditorija aktīvi izmantoja projektā piedāvātās konsultācijas. Tāpat arī 30 personas četrus mēnešus apguva latviešu valodu – apmeklējot gan speciālus kursus, gan arī sarunvalodas klubiņu. Liels prieks, ka lielākā daļa tiešām ir sākusi runāt latviski un, kā paši atzīst – tas ļoti atvieglo viņu ikdienas dzīvi. Protams, žēl, ka projekta laiks ir tiks īss, jo cilvēki labprāt turpinātu gan izmantot tik nepieciešamās konsultācijas, gan arī turpināt apgūt un papildināt valodas prasmes.”

Projekta laikā tika izstrādāta arī speciāla latviešu sarunvalodas burtnīca, kura būs palīgs trešo valstu valstspiederīgajiem latviešu valodas lietošanai un sarunvalodas apguvei.

Projekta „Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošana (granta līgums Nr. IF/2009/1.1./11) tiek līdzfinansēts 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.

*Trešo valstu valstspiederīgie ir to valstu, kuras ir ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, pilsoņi, un kuri legāli uzturas Latvijas teritorijā.