lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Projektā "Latvija - manas mājas" turpināsies iesāktais darbs

Ievietots: 04.09.2012
Nodrošinot regulāru un sistēmisku atbalstu bēgļiem un personām, kam piešķirts alternatīvais statuss, biedrība "Patvērums "Drošā māja"" uzsāk jauna projekta realizāciju. Līdzīgi kā projektos "Es palieku Latvijā" un "Es palieku Latvijā II", Eiropas Bēgļu fonda (EBF) līdzfinansētā projekta "Latvija - manas mājas" ietvaros tiks nodrošināta sociālā, juridiskā, psiholoģiskā un materiālā palīdzība. Projektā uzsvars tiks likts uz bēgļu dažādo prasmju pilnveidi, piemēram, prasmi patstāvīgi meklēt darbu, un pašvaldību darbinieku izglītošanu par bēgļu uzņemšanu un integrāciju. 
       
2012.gada 1.septembrī uzsāktajā EBF projektā Nr. AK/PDM/EBF/2011/1 "Latvija - manas mājas" turpināsies iepriekšējo gadu projektu ietvaros uzsāktais darbs, sniedzot dažāda veida atbalstu bēgļiem un personām, kam piešķirts alternatīvais statuss, nodrošinot pakalpojumu sniegšanu ilgtermiņā un secīgi turpinot iesākto darbu arī 2012. un 2013. gadā. 

Projekta "Latvija - manas mājas" aktivitātes ir vērstas uz bēgļu un personu ar alternatīvo statusu motivācijas, pašapziņas paaugstināšanu, zināšanu, iemaņu un prasmju attīstīšanu, kā arī pamata vajadzību nodrošināšanu. Šī projekta ietvaros pastiprināta uzmanība tiks pievērsta prasmju pilnveides programmām, kas bēgļus Latvijā varētu tuvināt veiksmīgai sociālai integrācijai un patstāvīgai, pilnvērtīgai dzīvei Latvijā. Projekta realizācijas laikā piecās pašvaldībās tiks organizēti izglītojoši seminārii, kuros pašvaldību darbiniekiem būs iespēja iegūt plašu informāciju par patvēruma sistēmu Latvijā, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu dzīvi pēc statusa iegūšanas, par kukltūratšķirību nozīmi, veidojot sadarbību ar citu valstu pilsoņiem.

Projekta ilgums ir 9 mēneši un tā realizācija ilgs no 2012.gada 1.septembra līdz 2013.gada 31.maijam.

Kopējais projekta budžets ir 42 168 Ls, no kuriem 31 626 Ls ir Eiropas Bēgļu fonda finansējums un 10 542 ir valsts budžeta finansējums.

Projekta vadītāja: Sandra Zalcmane
kontakti: 67898343, drosa.maja@apollo.lv

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publkāciju saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".