Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Projektā "Mājoklis” ietvaros tiek sniegts atbalsts bēgļu ģimenēm

Ievietots: 26.09.2013

   

Nodrošinot regulāru un sistēmisku atbalstu bēgļiem un personām, kuriem piešķirts alternatīvais statuss, biedrība "Patvērums "Drošā māja"" turpina īstenot projektu „Mājoklis”. Projekta ietvaros tiek nodrošināta palīdzība mājokļa jautājumu risināšanā bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kuriem beidzies valsts piešķirtais pabalsts.

Līdz šim pēc palīdzības ir griezušās 13 ģimenes, bet projektā iekļautajiem kritērijiem atbilst tikai 6 ģimenes. Plānots, ka projekta gaitā palīdzība tiks sniegta 8 ģimenēm. Projekta vadītājs A.Šķenders informē: “Projekta ieviešanas gaitā pilnveidojām palīdzības sniegšanas algoritmu, nosakot normas elektrības patēriņa un apkures izdevumu apmaksai. Ņemot vērā finansiālo resursu ietaupījumu, iesniegšanai vadošajā iestādē gatavojam dokumentus projekta termiņa pagarinājumam līdz 2014. gada 31. martam. Sākoties apkures sezonai, klienti vairāk piesakās komunālo pakalpojumu apmaksai. Jāsaka, ka mūsu klienti ir ļoti gandarīti, ka biedrībā var saņemt šāda veida palīdzību un interesējas par turpmākajiem atbalsta pasākumiem".

Projekta realizācija paredzēta no 2013. gada 1. marta līdz 2013. gada 30. novembrim. Budžets ir Ls 20 381.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.

Projekta vadītājs: Alvis Šķenders
Kontakti: 67898343, drosa.maja@apollo.lv