Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Projekta "Mājoklis” ietvaros turpina sniegt atbalstu bēgļu ģimenēm

Ievietots: 20.12.2013

   

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, izvērtējot projekta „Mājoklis” ietvaros paredzētās aktivitātes, budžeta izlietojumu, nolēma pagarināt projekta „Mājoklis” realizāciju līdz 2014. gada 31. martam, lai arī turpmāk nodrošinātu regulāru un sistēmisku atbalstu bēgļiem un personām, kam piešķirts alternatīvais statuss. Arī pēc projekta ieviešanas termiņa pagarinājuma biedrība "Patvērums "Drošā māja"" nodrošinās palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kuriem beidzies valsts piešķirtais pabalsts, iepriekšējā apjomā un kārtībā.

Tā kā projektā paredzētās palīdzības saņemšanai ir noteikti speciāli kritēriji, līdz ar to palīdzību saņemošo ģimeņu skaits nav palielinājies. Līdz šim pēc palīdzības ir griezušās 13 ģimenes, bet projektā iekļautajiem kritērijiem atbilst tikai 7 ģimenes. Plānots, ka projekta gaitā palīdzība tiks sniegta 8 ģimenēm. Projekta vadītājs A.Šķenders informē: “Projekta ieviešanas gaitā pilnveidojām palīdzības sniegšanas algoritmu, nosakot normas elektrības patēriņa un apkures izdevumu apmaksai. Ir parakstīti līguma grozījumi ar ko projekta ieviešanas termiņš tiek pagarināts līdz 2014. gada 31. martam. Sākoties apkures sezonai, klienti vairāk piesakās komunālo pakalpojumu apmaksai. Jāsaka, ka mūsu klienti ir apmierināti ar sniegto atbalstu, jo daļēji tiek atrisināta problēma ar dzīves vietu, līdz ar to vairāk laika un enerģijas var veltīt, piemēram, latviešu valodas apguvei.

Projekta realizācija paredzēta no 2013. gada 1. marta līdz 2014. gada 31. martam. Budžets ir Ls 20 381.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.

Projekta vadītājs: Alvis Šķenders
Kontakti: 67898343, drosa.maja@apollo.lv