lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Projekta sanāksme Itālijā

Projekta "Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās: prasmes un realitāte" (CULT RISK, Nr. 2018-1-PL01-KA204-051056) ietvaros šodien, 24.09., notiek projekta sanāksme Fano (Itālija), kurā piedalās arī "Patvērums "Drošā māja" pārstāves. Sanāksmē tiek apspriesti jau sagatavotie materiāli par kultūrkompetenču dažādību, tos pārveidojot jaunā interaktīvā formātā, izmantojot komiksu un spēļu elementus, jo pašlaik mūsdienu straujajā dzīves ritumā nevienam nav laika lasīt garus tekstus. Materiāls būs par dažādo kultūru izpratnes pilnveidošanu, par stereotipiem un aizspriedumiem, par komandas veidošanu, ja kopā strādā dažādu kultūru cilvēki un citiem aspektiem.