lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Projekta Valoda - ceļš uz integrāciju II - aktualitātes novembrī

Ievietots: 27.11.2012

Septembrī uzsāktā projekta „Valoda – ceļš uz integrāciju II” ietvaros organizētās latviešu valodas apmācības norit pilnā sparā. Projekta mērķa auditorija – bēgļi un personas, kuras ieguvušas alternatīvo statusu - apgūst latviešu valodu ar mērķi – lai mācību  noslēgumā pēc 9 mēnešiem spētu elementāri sazināties par vienkāršām sadzīves tēmām, saprastu īsus, nesaistītus tekstus, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus, kā arī  5 klienti varētu  kārtotu pārbaudījumu A1 vai A2 valsts valodas prasmes līmeņa iegūšanai.

Projekta „Valoda-ceļš uz integrāciju II” ietvaros reizi nedēļā tiek organizēts latviešu sarunvalodas apguves kurss. Kā norādīja Sarunvalodas nodarbību vadītāja Maija Smilga, tad apguves mērķi ir veicināt dalībnieku spēju sarunāties latviešu valodā un radīt izpratni par Latvijas kultūru, tradīcijām, valsts pārvaldes struktūru un politiku, vēsturi u. c.

Sarunvalodas apguves nodarbības novembrī

Novembra nodarbību tēmas bija Latvijas vēsture un nauda. Lai veidotu izpratni par Latvijas vēsturi, 1.nodarbībā dalībnieki mēģināja stāstīt par saviem priekšstatiem, stereotipiem, zināmo informāciju par Latvijas vēsturi. Šī informācija tika salīdzināta ar objektīvām ziņām par Latviju. Šāds salīdzinājums radīja interesi, motivēja uzzināt vairāk. Apgūstot jauno informāciju, tika apgūti jauni jēdzieni, kurus izmantot sarunas situācijās.

2.nodarbībā dalībnieki patstāvīgi stāsta par Latvijas vēsturi, izmantojot tos vārdus un teikumu konstrukcijas, kuras apguvuši, atbild uz jautājumiem, veido jautājumus paši, salīdzina Latvijas vēstures gaitu ar savas izcelsmes valsts vēsturi. Šāds mācību process ir vērtīgs, jo norit starpkultūru informācijas apmaiņa, dalībniekiem jaunā informācija kļūst personīgi nozīmīga, kas apliecina, ka valodas apguve rosina domāt citādi, uzzināt un pieņemt jauno.

3.nodarbībā dalībnieki iepazinās ar lata vēsturi, salīdzināja to ar savas valsts valūtu. Atkal tika apgūti jauni jēdzieni un pielietoti iepriekšējās nodarbībās apgūtie.

4.nodarbībā tika apskatītas lata monētas, dalībnieki strādāja ar tekstu, no kura uzzināja par tradīciju izdot viena lata monētu divreiz gadā, atklāja, kādi simboli tiek attēloti uz monētām, ko tie nozīmē u. tml.

Katra nodarbība ir pakārtota un tematiski saistīta viena ar otru. Dalībnieki ir ieinteresēti šo jautājumu apguvē, vēlas izprast norises valstī. Mācību procesā ir patīkama, brīva gaisotne, kas rodas daloties pieredzē un uzzinot jaunu informāciju, kas dalībniekiem kļūst personīgi nozīmīga.

Novembra tēmas:

  1. Ko es zinu par Latviju? (priekšstati)
  2. Es stāstu par Latviju.
  3. Latvijas lats.
  4. Viena lata monētas, Latvijas kultūras simboli.
Lai Latvijā patvērumu saņēmušajiem bēgļiem un personām, kam piešķirts alternatīvais statuss, dotu iespēju spert soli tuvāk patstāvīgai dzīvei, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu septembrī uzsāka projekta „Valoda – ceļš uz integrāciju II” (Līguma nr. AK/PDM/EBF/2011/2) realizāciju. 

Projekts „Valoda – ceļš uz integrāciju II” ir 2010.gada EBF programmas projekta „Valoda – ceļš uz integrāciju” secīgs turpinājums.

Informāciju ievietoja:

Alvis Šķenders
(+371) 68798343; (+371) 26303101
alvis.skenders@gmail.com