lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Projekts - Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā

Ievietots: 22.11.2012

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" iesaistījusies projektā „Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā”.

Projekta mērķis:

1. Ar zināšanām iegūtām apmācību kursu laikā, uzlabot tiesu un kompetento institūciju pieņemto lēmumu kvalitāti;

2. Praktizējošiem juristiem un advokātiem dot iespēju mācīties un iegūt sev vērtīgu informāciju no veikto pētījumu rezultātiem un secinājumiem;

3. Iesaistītie dalībnieki no dažādām ES dalībvalstīm – pasniedzēji, projekta partneri, centrālās institūcijas, veicinās sadarbību un kontaktu veidošanu starp vienas juridiskās profesijas pārstāvju profesionāliem, tas savukārt veicinās vieglāku sadarbību jautājumos, kur nepieciešama palīdzība to risināšanā;

4. Pētījumu rezultāti tiks izmantoti Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu koncepta izstrādē, kā arī valsts likumdošanas attīstībā, lai ieviestu sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu principus;

5. Dot iespēju apmācītajiem speciālistiem labāk izprast cilvēktirdzniecības nozieguma nopietnību un praktizējošiem speciālistiem labāk iepazīties ar šī nozieguma aktuālākajiem jautājumiem un vajadzībām, kas rodas cietušajiem no cilvēktirdzniecības, lai nākotnē pasargātu jau cietušos no atkārtota šāda veida nozieguma pret tiem.

Projektā paredzētās aktivitātes: 

1. Pētījums „Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā”;

2. Pieredzes apmaiņas vizītes „Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā” ietvaros;

3. Konference par „Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā”;

4. Pētījums „Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā”;

5. Konference par „Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā”;

6. Apmācību kurss „Mantas konfiskācijas tiesiskais regulējums Latvijā un Eiropas Savienībā; tās izpildes mehānisma efektivitātes nodrošināšana”;

7. Apmācību kurss „Cilvēktirdzniecības atpazīšana, izmeklēšana, novēršana kā efektīvs ierocis noziedzīgā fenomena izskaušanai”. 

Sadarbības partneri:

  1. Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija;
  2. Juridiskās palīdzības administrācija;
  3. Biedrība „Patvērums „Drošā māja””;
  4. Latvijas Tiesnešu mācību centrs;
  5. Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija;
  6. Igaunijas Republikas Tieslietu ministrija;
  7. The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation (Lielbritānija). 

Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada 1. janvāris – 2013.gada 31. decembris

(Granta līgums Nr.JUST/2010/JPEN/AG/1546)

Informāciju ievietoja:

Rasa Saliņa

(+371) 22026355

rasa.salina@gmail.com