Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Projekts "Valoda - ceļš uz integrāciju"

Ievietots: 08.01.2012
Liela daļa no bēgļiem vēlas palikt Latvijā – šeit dzīvot un strādāt, tomēr tas ir gandrīz neiespējami, jo valodas nezināšanas dēļ ir grūti atrast darbu.
Šo problēmu risina Eiropas Bēgļu fonda projekts „Valoda – ceļš uz integrāciju”.       

Projekta mērķa grupa

-    Bēgļi
-    Personas ar alternatīvo statusu
-    Patvēruma meklētāji

Projekta mērķis:
Nodrošināt latviešu valodas apguvi un latviešu sarunvalodas prasmju attīstīšanu, veicinot mērķa grupas iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū.
 

Projekta kopējās izmaksas 8400 LVL
 

Finansējuma avoti
-    Eiropas Bēgļu fonda finansējums 6300 LVL (75%)
-    Valsts budžeta līdzfinansējums 2100 LVL (25%)
  
Par projektu
Projekta ietvaros 6 mēnešu laikā divas reizes nedēļā notiks valodas nodarbības un vienu reizi nedēļā sarunvalodas klubiņš. Nodarbībās piedalīsies arī biedrības „Patvērums „Drošā māja” brīvprātīgie, lai palīdzētu attīstīt projekta mērķa grupas prasmes latviešu valodas lietošanā ikdienas saskarsmē.

Nodarbības vada pedagoģe, kurai ir pieredze darbā ar imigrantiem. Īpaši daudznacionālai grupai izmantojamā mācību metodika ļauj pēc iespējas veiksmīgāk bez starpniekvalodas izmantošanas iemācīt bēgļiem nepieciešamos latviešu valodas un sarunvalodas pamatus.
Nodarbību mērķis ir izveidot valodas bāzi, kas nodrošinātu bēgļa ikdienas gaitām – dokumentu kārtošanai, darba meklēšanai, savstarpējai saskarsmei – nepieciešamo vārdu krājumu, kas sarunvalodas klubiņā tiek pielietotas praktiski, valodu pilnveidojot.
Projekta gaitā izveidosies nepieciešamāko vārdu un izteicienu sarunvalodas burtnīca, kas kalpos kā rokasgrāmata latviešu valodas lietošanai ikdienā. Savu izaugsmi un sasniegumus projekta mērķa grupa varēs skatīt video materiālos.

Projekts tiek realizēts no 2012.gada 01.janvāra līdz 30.jūnijam.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.