Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Pusgada laikā atbalsta pasākumos piedalījušās personas no 16 valstīm + Infografika

Ievietots: 19.07.2018

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros no šā gada 2.janvāra līdz 30.jūnijam tika īstenotas aktivitātes ar mērķi veicināt starptautisko aizsardzības personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Integrācijas mācību kursu ir noslēgušas kopumā 3 grupas – 45 personas (9 sievietes, 36 vīrieši) no 14 valstīm: Krievijas (9), Azerbaidžānas (8), Eritrejas (7), Afganistānas (5), Turcijas (4), Gruzijas (3), Sīrijas (2), Sudānas (1), Bangladešas (1), Pakistānas (1), Tadžikistānas (1), Kirgizstānas (1), Kongo (1), Uzbekistānas (1).

Mācību kursa dalībnieku vidū bija 7 personas, kuras Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) Pārvietošanas programmas ietvaros; 38 personas, kuras patstāvīgi šķērsojušas Latvijas robežu. 43 kursantiem bija patvēruma meklētāja statuss, savukārt alternatīvais statuss bija 2 personām.

Integrācijas mācību kursa ietvaros tā dalībniekiem ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām. Dalībnieki var uzzināt arī par brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Lai nodarbībās varētu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību kursa apguves laikā tika organizēta arī bērnu pieskatīšana. Kvalitatīvu saziņu ar mācību grupu dalībniekiem nodrošināja septiņi valodu tulki vai valodu zinātāji ar turku, dari, arābu, tigriņu, gruzīnu un urdu valodu prasmēm.

Projekta vadītāja Zanda Rudene norāda, ka vislielākā interese un jautājumi dalībniekiem bija par veselības aprūpi, nodarbinātību, tai skaitā darba iespējām Latvijā. „Ņemot vērā, ka kursantu vidū bija arī ģimenes ar bērniem, bija arī daudz jautājumu, kas saistīti ar bērnu izglītību – gan vispārējo, gan interešu izglītību”. 

Projekta ietvaros 28 starptautiskās aizsardzības personas piedalījās arī latviešu valodas mācību kursa apguvē. Mācību dalībniekiem tika nodrošināta iespēja mācīties valodu, lai viņi varētu saprasties, risinot, piemēram, dažādus jautājumus sadzīves līmenī vai kārtojot dokumentus pašvaldību vai valsts institūcijās.

Mācības tika organizētas divās grupās un tajās piedalījās personas no 11valstīm: Eritrejas (7), Sudānas (1), Kongo ( 1), Bangladešas (1), Afganistānas (1), Krievijas (10), Azerbaidžānas ( 3), Gruzijas (1), Izraēlas (1), Kirgizstānas (1), Ukrainas (1). Kopumā apliecību par latviešu valodas kursa beigšanu saņēma 21 persona.

„Kursu dalībnieki bija ļoti ieinteresēti programmas saturā. Dalībnieki izrādīja lielu interesi ne tikai par mācīšanos, bet arī par dzīvi Latvijā, tās vēsturi, kultūru un tradīcijām. Liela interese bija par iespēju kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi, lai vēlāk varētu pēc iespējas ātrāk atrast darbu. Priecē, ka valodas apguvējiem bija ļoti pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu, kursanti bija ļoti aktīvi nodarbībās, labprāt piedalījās klasē organizētajās situatīvajās valodas spēlēs, centīgi pildīja mājasdarbus – gan individuāli, gan pāros”, uzsver latviešu valodas skolotāja Lolita Zilberte.

Lai veicinātu informācijas par dzīvi Latvijā pieejamību mērķa grupai, projekta īstenošanas gaitā ir izstrādāta mobilā lietojumprogramma „Pirmie soļi Latvijā”, kuras testa versija šobrīd ir bezmaksas lejuplādējama Google Play un App Store veikalos. Lai projekta mērķa grupai būtu iespēja iegūt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dzīvi Latvijā, mobilajā lietojumprogrammā ir iekļauta arī informācija no tīmekļa vietnē www.beglis.lv publicētajiem jautājumiem – atbildēm. Lietojumprogramma ir pieejama latviešu, angļu, franču, arābu un dari valodās. Biedrībā norāda, ka šobrīd vēl notiek darbs pie lietojumprogrammas satura pilnveides, un vispirms tā tiks piedāvāta testēšanai projekta mērķa grupai.

Kopumā no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv