lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Radošā nodarbība, 13.03.

Radošā nodarbība - meistarklase. Trešā nodarbība. Suši pagatavošana, degustācija. Aktivitātēs iesaistītie nodarbībās apgūst jaunas iemaņas, sociālās prasmes un iegūst jaunus kontaktus, kas veicina viņu pašiniciatīvu, paaugstina motivāciju arī turpmāk iesaistīties dažādās aktivitātēs, kā arī pašpalīdzībā. Nodarbību vada trešo valstu valstspiederīgā E. Kuzmiškina. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 02.04.2015.