lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Rēzeknes pašvaldība, Bāriņtiesa un izglītības iestādes gatavas iesaistīties cilvēku tirdzniecības prevences darbā

Ievietots: 29.10.2012

30. oktobrī projekta „Pārdota brīvība” ietvaros, Rēzeknes pašvaldībā noritēja apaļā galda diskusija. Tās laikā biedrības speciālisti kopā ar diskusijas dalībniekiem izskatīja pašvaldības iespējas sniegt palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem izstrādājot rīcības plānu palīdzības sniegšanai vietējā reģionālajā līmenī.

Pasākuma gaitā tika apkopotas šādas atziņas:

- Sociālie pedagogi un bērnu tiesību speciālisti atzina, ka nepieciešams pastiprināti strādāt ar bērniem vispārizglītojošās skolās, lai informētu tos par cilvēku tirdzniecības riskiem;

- Iedzīvotāju izglītošanā gatava iesaistīties Bāriņtiesa, jo pie viņiem vēršas cilvēki, kuri plāno doties uz ārvalstīm un interesējas par darba iespējām;

- Studentiem nepieciešama papildu informācija, lai varētu dalīties tajā ar vienaudžiem un veikt izglītojošu darbu.

Diskusijā piedalījās Rēzeknes Sociālās pārvaldes speciālisti, Rēzeknes Bāriņtiesas, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas plānošanas nodaļas un Valsts policijas Latgales reģiona pārstāvji, vairāku Rēzeknes skolu sociālie pedagogi, Rēzeknes Izglītības pārvaldes Bērnu tiesību pārstāvis, Rēzeknes augstkolas studenti un citi interesenti.

Lai brīdinātu iedzīvotājus par cilvēku tirdzniecības iespējamajiem riskiem, 2012. gada augustā, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” sadarbībā ar Philip Morris International un EuroAWK uzsāka informatīvo kampaņu „Pārdota brīvība”, kuras ietvaros sabiedrība tiek uzrunāta ar vides reklāmas palīdzību piecās Latvijas lielākajās pilsētās - Rīgā, Rēzeknē, Valmierā, Liepājā un Daugavpilī. Projekta mērķis ir mazināt arvien pieaugošo cilvēku tirdzniecību un sniegt konsultācijas iedzīvotājiem par cilvēku tirdzniecības riskiem, iesaistot jautājuma risināšanā arī vairākas pašvaldības. Nākamā apaļā galda diskusija plānota 6. Novembrī Daugavpilī. Tāpat šādas aktivitātes arī notiks Valmieras un Liepājas pašvaldībās.

Informāciju ievietoja:

Rasa Saliņa

Tālr. (+371) 22026355

rasa.salina@gmail.com