Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

„Riču Raču” Ozolniekos pulcējusi ap 200 dalībnieku no sešām Latvijas pilsētām

Ievietots: 08.04.2014

    

Lai iesaistītu un par integrācijas jautājumiem izglītotu plašu sabiedrību, šā gada 5. aprīlī Ozolnieku Tautas namā noritēja īpaša Informatīvā diena „Riču Raču”, kuru organizēja NVO „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskais politikas centrs PROVIDUS”. Notikums vienkopus pulcējis ap 200 vietējo iedzīvotāju un trešo valstu valstspiederīgos no Ozolniekiem, Olaines, Rīgas, Salaspils, Stopiņiem un Liepājas. „Riču Raču” ietvaros ikvienam tā dalībniekam bija iespēja iepazīt citu valstu kultūru, uzzināt par informatīvajiem resursiem, kas pieejami trešo valstu valstspiederīgajiem un saņemt dažādu speciālistu konsultācijas. 

Programmas izklaides daļā klātesošie baudīja atraktīvos Jelgavas mazākumtautību kolektīvu priekšnesumus, paši piedalījās latvju dančos un rotaļās, kā arī aktīvi iesaistījās dažādās radošajās darbnīcās pieaugušajiem un bērniem.

Reinis Grāvītis, „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgo darba instruktors stāsta: „Pasākuma dalībniekiem bija iespēja ne tikai krāsot un zīmēt, bet arī veidot suvenīrus no dzijas un spēlēt dažādas spēles. Jāteic, ka mazie ķipari bija gana apķērīgi un pieaugušajiem ne reizi vien nācās atzīt sakāvi, piemēram, spēlējot „desās” J Radot dažādus zīmējumus, pasākuma dalībnieki visbiežāk atainoja Latvijas karogu, Rīgu, sauli un citus ar Latviju saistītus simbolus. Atsaucību guva arī kolāžas „Ko man nozīmē Latvija” veidošana no dažādiem Latvijā izdotiem žurnāliem - viens tajā atveidoja kādu dabas skatu, cits – tautas tērpu utt. Šķietami vienkāršās pasākuma aktivitātes atspoguļoja, cik dažādi mēs katrs redzam mūsu valsti, taču, kopā darbojoties, veidojam vienotu Latviju.”

Iespaidos par dalību pasākumā dalās arī Kristīne no Ozolniekiem: „Mums ar ģimeni bija patiess prieks piedalīties šajā saliedējošajā pasākumā, kurā valdīja īpaša atmosfēra! Bija iespējams satikt un iepazīt cilvēkus ar citādāku mentalitāti, kultūru, kā arī uzzināt viņu domas par dzīvi un iespējām Latvijā. Savukārt bērni par darbošanos radošajās darbnīcās bija vienkārši sajūsmā!”

Vladimirs V., 45 gadi, Rīgā ieradies pirms 6 gadiem no Ukrainas: „Es ļoti mīlu Latviju un sirsnīgos latviešus! Priecājos, ka apmeklēju šo informatīvo dienu, jo varēju iepazīties ar latviešu fokloru un saņemt noderīgu informāciju no speciālistiem, kuru ieteikumus noteikti izmantošu!”

Ozolnieki ir viena no sešām pilsētām, kurās kopš šā gada janvāra aktīvi norit integrācijas pasākumi trešo valstu valstspiederīgajiem. Projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2”, kuru realizē nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja””, ietvaros jau trīs mēnešus latviešu valodu un sarunvalodu apgūst arī Ozolniekos dzīvojošie projekta tiešās mērķa grupas pārstāvji.

“Latviešu valodas kursi man ir ļoti svarīgi, jo varu sistemātiski apgūt un pielietot valodu domubiedru vidū. Ļoti būtiski, ka apmācībās valda patīkama gaisotne un dalībniekiem ir pozitīva mācību motivācija, kas ir galvenais, lai sasniegtu rezultātu – runātu latviski,” par dalību kursos stāsta Natālija.

Biedrības speciālisti informē, ka Informatīvās dienas „Riču Raču” notiks arī citās Latvijas pilsētās, kurās projekta ietvaros tiek realizētas integrācijas aktivitātes – maijā pasākumu paredzēts organizēt Salaspilī, bet jūnijā Stopiņos.

Īpaši pasākumi projektā notiek arī radošajā darbnīcā, kas darbojas Rīgā un ir paredzēta sievietēm ar bērniem, kā arī pašpalīdzības grupā „Viena otrai”. Trešo valstu valstspiedrīgo integrācijas aktivitātēs dažādi kursi notiek arī senioriem.

Lai paaugstinātu sabiedrības informētības līmeni par trešo valstu valstspiederīgo integrāciju un viņu sasniegumiem, dzīvojot Latvijā, projekta ietvaros tiek piedāvāti arī īpaši televīzijas raidījumi par integrāciju „Man ir...”, kuriem var sekot līdz katru svētdienu LTV7. 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Vairāk informācijas:

Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

(+371) 22026355, rasa.salina@patverums-dm.lv

Informatīvā diena "Riču Raču" Ozolniekos

07.04.2014. Lai iesaistītu un par integrācijas jautājumiem izglītotu plašu sabiedrību, šā gada 5. aprīlī Ozolnieku Tautas namā noritēja īpaša Informatīvā diena „Riču Raču”, kuru organizēja NVO „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskais politikas centrs PROVIDUS”. Pasākums vienkopus pulcējis ap 200 vietējo iedzīvotāju un trešo valstu valstspiederīgo no Ozolniekiem, Olaines, Rīgas, Salaspils, Stopiņiem un Liepājas. Vairāk par projekta aktivitātēm lasi: http://patverums-dm.lv/lv/daudzpusigi-risinajumi-sabiedribas-izglitosanai-un-integracijai-2. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".