Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Rīgā un četros Latvijas reģionos darbu uzsācis Informācijas centrs imigrantiem

Ievietots: 06.06.2016

                 

Ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu koordinācijas sistēmu imigrantu atbalstam nacionālā līmenī Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā darbu uzsācis Informācijas centrs imigrantiem (ICI), kura darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros nodrošinās biedrība „Patvērums „Drošā māja””.

Organizācijas pārstāvji informē, ka ICI darbosies kā vienas pieturas aģentūra, nodrošinot informāciju un atbalstu trešo valstu pilsoņiem*, tai skaitā sniedzot klientiem tulku pakalpojumus Latvijā retāk sastopamās valodās - arābu, kurdu, farsi, dari, tigriņu, uzbeku, puštu u.c., kā arī pakalpojumu sniedzējiem un Latvijas iedzīvotājiem.

ICI birojs Rīgā darbosies kā galvenais koordinējošais centrs Latvijā, kas ne tikai risinās konkrētu klientu situācijas, bet arī sniegs atbalstu reģionālajiem ICI pakalpojumu sniegšanā, nodrošinās ar profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējus visās Latvijas pašvaldībās, koordinēs pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām.

Lai izmantotu bezmaksas konsultācijas (nodarbinātība, izglītība, sociālā un juridiskā palīdzība u.c. jautājumi), kā arī tulkošanas pakalpojumus, ICI trešo valstu valstspiederīgos aicina izmantot profesionālu konsultantu pakalpojumus telefoniski, elektroniski un klātienē:

ICI Rīgas birojs:

informatīvie tālruņi: +371 25565098, + 371 28612120

e-pasts: konsultacijas@patverums-dm.lv

Skype: PatverumsDM

adrese: biedrība „Patvērums „Drošā māja””, Lāčplēša iela 75 – 9/10, Rīga

papildu informācija: +371 67898343

ICI reģionālais kontaktpunkts „Latgale” Daugavpilī:

informatīvais tālrunis: +371 25723222

e-pasts: ici.daugavpils@gmail.com

adrese: Kr.Valdemāra iela 13, Daugavpils

ICI reģionālais kontaktpunkts „Zemgale” Jelgavā:

informatīvais tālrunis: +371 25719588

e-pasts: ici.jelgava@gmail.com

adrese: Lielā iela 15-2, Jelgava

ICI reģionālais kontaktpunkts „Vidzeme” Cēsīs:

informatīvais tālrunis: +371 25719266

e-pasts: ici.cesis@gmail.com

adrese: Rīgas iela 23, Cēsis

ICI reģionālais kontaktpunkts „Kurzeme” Liepājā:

informatīvais tālrunis: +371 25719118

e-pasts: ici.liepaja@gmail.com

adrese: Klaipēdas iela 96A, Liepāja

Plānots, ka ar ICI Rīgas biroja un reģionālo kontaktpunktu starpniecību imigrantiem, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, tiks paplašināta informācijas pieejamība, nodrošinot konsultantu, psihologu atbalstu, informatīvo tālruņu līniju, tulka pakalpojumus. Projekta ietvaros tiks organizētas arī mācības dažādu nozaru speciālistiem par starpkultūru saskarsmes jautājumiem, tiks attīstīts un koordinēts brīvprātīgo tīkls, organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, attīstīta interneta vietne www.integration.lv un nodrošināta regulāra informācija sabiedrībai. Projekta Informācijas centrs imigrantiem ilgums ir no 2016.gada 18.maija līdz 2017.gada 31.decembrim.

Projektu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais budžets ir 939 944,15 EUR, no tiem Eiropas Savienības finansējums 704 995,61 EUR un valsts budžeta finansējums 234 998,54 EUR. Tulku pakalpojumu nodrošināšanai atvēlēti ~43% projekta finansējuma. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com