Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Rīgas, Daugavpils un Valmieras reģionos notiks īpašas apmācības pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālajiem darbiniekiem

Ievietots: 29.03.2011

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, kas aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā, darbojas kā aktīva citu NVO, valsts un pašvaldību partnere, uzsākusi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (EIF) projekta „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošanu. Tā mērķis ir uzlabot to speciālistu kompetenci, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem, izveidot un aprobēt formālās un neformālās izglītības apmācību modeli pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālajiem darbiniekiem, kuri nodrošina pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem. Projekta realizācija notiks no 2011. gada marta līdz 2011. gada jūnijam. Budžets ir Ls 29 980,63.

 Paredzēts, ka projekta ietvaros sociālie darbinieki no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām tiks apmācīti integrācijas un starpkultūru komunikācijas jautājumos, organizēti kursi „Pēcapmācību konsultatīvais atbalsts kompetences uzlabošanai”, kā arī tiks izgatavoti četri vizuālie mācību materiāli (īsfilmas) ar labas prakses piemēriem.

Bezmaksas semināru norises laiks un vieta:

18. – 20. aprīlis, viesu nams „Turbas” (Rīgas reģions), pieteikšanās līdz 11. aprīlim;

27. – 29. aprīlis, Sventes muiža (Daugavpils reģions), pieteikšanās līdz 18. aprīlim;

10. – 12. maijs, viesu nams „Jaundzērvītes” (Valmieras reģions), pieteikšanās līdz 2. maijam.

Uz plānotajiem semināriem laipni tiek aicināti pieteikties pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālie darbinieki.Kontakti: projekta koordinatore Gita Miruškina, tālr. 26474886, 26588599, e-pasts gita.miruskina@apollo.lv vai projekta vadītāja Gunta Vīksne, tālr. 29180450, e-pasts gunta.viksne@gmail.com.

Gita Miruškina, projekta koordinatore: „Apmācības plānojam īstenot divos līmeņos. Pirmajā kursu dalībnieki tiks iepazīstināti ar imigrācijas un imigrantu integrācijas jautājumiem gan starptautiskā, gan Eiropas Savienības, gan Latvijas politikas un tiesiskā regulējuma kontekstā kopumā, jo tas ir būtisks faktors, kuru veido Latvijas speciālistu un pakalpojumu sniedzēju ikdienas prakse. Tāpat tiks stāstīts arī par kultūras atšķirībām, dažādības vadību un sociālo darbu ar dažādu kultūru pārstāvjiem. Pirmā līmeņa apmācības kursā būtiski atspoguļot un nošķirt Latvijas esošo situāciju un problemātiku imigrantu integrācijas jomā no vēlamās, tādējādi ļaujot kursu apmeklētājiem ieraudzīt, kas Latvijas situācijā ir darāms, un ko katrs no kursu apmeklētājiem var darīt, lai uzlabotu situāciju imigrantu integrācijas jomā.

Otrajā apmācības līmenī notiks neformāla darbinieku apmācība ar mērķi sniegt viņiem praktiskas zināšanas un konsultatīvu atbalstu darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Praktiskās nodarbības balstīsies uz biedrības „Patvērums „Drošā māja”” līdzšinējo pieredzi darbā gan ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem (kas arī ir trešo valstu valstspiederīgie), gan fonda mērķa grupas pārstāvjiem – trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri Latvijā uzturas legāli ne ilgāk kā 5 līdz 10 gadus. Šajā apmācību līmenī kursu dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādiem labās prakses piemēriem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo integrāciju. Apmācību programmu veidos un vadīs, projekta „Tikšanās telpa” ārvalstu un Latvijas pieredzi ieguvuši starpprofesionāļi.”

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.