Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Rīgas pašvaldība rīkojas: pirmajā pusgadā par cilvēktirdzniecību apmācīts 81 pašvaldību darbinieks

Ievietots: 11.06.2013


Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti informē, ka ar Rīgas Domes Labklājības departamenta atbalstu šā gada 21. maijā, 4., 6. jūnijā un 5., 7. jūnijā projekta „Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai – 2013” ietvaros tika realizēti trīs apmācību semināri. Tajos zināšanas par cilvēktirdzniecības tēmu ieguva Rīgas pašvaldības policijas darbinieki, sociālie darbinieki un skolu sociālie pedagogi – kopā 81 persona. Semināru vadīja pieredzējuši lektori, kas ikdienas darbā saskaras ar cilvēku tirdzniecības mazināšanu un kuri palīdz cietušām personām atgriezties dzīvē, kā arī pārstāv dažādas institūcijas. To vidū bija pārstāvji no Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 3. nodaļas, Nodarbinātības Valsts aģentūras, biedrību „DIA+LOGS” un „Patvērums „Drošā māja” speciālisti. Projektu finansiāli atbalstīja Rīgas Sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds.

Vairāk foto. skat. Galerijas

Apmācību programmu mērķis bija: nodrošināt dažādu profesiju pārstāvjus, kuri strādā pašvaldību iestādēs, ar preventīvo informāciju un zināšanām par cilvēku tirdzniecības politisko un tiesisko ietvaru Latvijā, problēmas risināšanā iesaistīto institūciju lomu, cilvēku tirdzniecības tendencēm pasaulē, pašvaldības policijas un sociālo darbinieku rīcību šādos gadījumos u.c., kā arī sniegt praktiskas zināšanas un prasmes, kā identificēt cilvēku tirdzniecības upuri, nodrošināt preventīvo informāciju pirms cilvēks dodas ārpus Latvijas. Seminārā tika sniegta informācija par upuru rehabilitācijas pieejamību un pakalpojuma saturu, kas šobrīd ir iekļauts valsts apmaksātajā programmā.

„Pamatojoties uz to, ka cilvēku tirdzniecība atklājas dažādās formās un tās ir mainīgas, ir nepieciešams par jaunākajām tendencēm, kā arī par aktuālāko problēmas mazināšanā regulāri informēt ikvienu speciālistu, lai ir iespēja profesionāli reaģēt, praksē sastopoties ar jauniem cilvēku tirdzniecības gadījumiem. Pozitīvs paraugs citām pašvaldībām ir Rīgas Dome, kas jau ceturto gadu finansiāli atbalsta aktivitātes, kas vērstas uz pašvaldību speciālistu izglītošanu,” atzīmē Sandra Zalcmane, „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja.

Semināru dalībnieki atzinīgi novērtēja arī Rīgas domes deputāta D.Turlā kunga klātbūtni un uzrunu, kas liecināja, ka Rīgas pašvaldībā cilvēku tirdzniecības jautājuma risināšanai tiks pievērsta pastiprināta uzmanība arī turpmākajos gados.

Dainis Turlais, Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs uzstājoties semināros, atzīmēja: „Cilvēktirdzniecības apkarošana neietilpst pašvaldības uzdevumos, taču, ņemot vērā šā noziedzīgā biznesa globālo raksturu, cīņā ar to jāapvieno gan tiesībsargājošo institūciju, gan sociālo dienestu, gan izglītības iestāžu, gan nevalstisko organizāciju spēkus. Formas, kā padarīt cilvēkus par dzīvu preci, kļūst arvien rafinētākas, un mums jādara viss iespējamais, lai pasargātu vispirms bērnus un jauniešus no iekrišanas šajos nežēlīgās ekspluatācijas slazdos. Jāpārliecina par nepieciešamību uzmanīties, jāmāca atpazīt pazīmes, kas liecina par ļaunajiem nolūkiem, jāinformē par rīcību, nokļūstot nelaimē. Taču pats svarīgākais – sabiedrībā jārada absolūtā neiecietība pret prostitūcijas un vergu darba organizētājiem un klientiem.”

Aptaujas anketās dalībnieki norādījuši, ka zināšanām par cilvēku tirdzniecību ir liela loma viņu darbā un ka iegūtās zināšanas tiks izmantotas praksē. Aptuveni puse no dalībniekiem izteikuši vēlmi par minēto tēmu mācīties padziļināti un atzīmējuši, ka nepieciešams pastiprināt bērnu, jauniešu un arī pieaugušo izglītošanu par cilvēku tirdzniecību.

Ingūna, viena no semināra dalībniecēm atzīst: “Nebiju domājusi, cik tas ir nopietni. Cilvēkiem, braucot ārpus valsts, ir viss jāapsver un jāapdomā, jāpārbauda informācija par mērķa valsti un piemēram, potenciālo darbu. Pēc semināriem sapratu, ka iekļūt cilvēktirdzniecības situācijā var jebkurš no mums”.

“Daudz jaunas informācijas, esmu pārsteigts par cilvēku tirdzniecības daudzveidīgajām izpausmēm. Problēma ir un būs aktuāla, ja valstī turpināsies bezdarbs un sabiedrībā būs zems intelektuālais un izglītības līmenis. Ir arvien vairāk jāizglīto sabiedrība, jāinformē par cilvēku tirdzniecības sekām,” dalās jauniegūtajos iespaidos Andris.

Seminārā tika izmantotas dažādas darba metodes: lekcijas, minilekcijas, darbs grupās, darbs pāros, sociālo gadījumu analīze, situāciju modelēšana, diskusijas. Visu semināra laiku paralēli izdales materiālos sniegtajai informācijai tika rādīta vizuālā informācija no interneta resursiem, attīstot speciālistu prasmes pielietot šos resursus kā izglītojošu materiālu mērķa grupām. Dalībnieki atzina, ka piedāvātā mācību metodika un izmantotās darba metodes sniedza tiem daudzpusīgas zināšanas.

Jau kopš 2009. gada „Patvērums „Drošā māja”” regulāri rīko sabiedrības un speciālistu informēšanas kampaņas par cilvēku tirdzniecību. Plašu rezonansi sabiedrībā guvušas tādas kampaņas kā - „Fiktīvas laulības – slazds!” (2009.g., 2011.g.), „Atver acis!” (2011.g.), „Pārdota brīvība” (2012.g.). To ietvaros izglītoti dažādu pašvaldību speciālisti, skolēni, studenti un sabiedrība kopumā.

NVO „Patvērums „Drošā māja”” ir vienīgā organizācija, kura kopš no 2007. gada ir ieguvusi tiesības sniegt valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem.

Informāciju publicēja:

Rasa Saliņa, konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālr. (+371) 22026355

Rīgas pašvaldības darbinieku apmācības

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” ar Rīgas Domes Labklājības departamenta atbalstu šā gada 21. maijā, 4., 6. jūnijā un 5., 7. jūnijā projekta „Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai – 2013” ietvaros tika realizēti trīs apmācību semināri. Tajos zināšanas par cilvēktirdzniecības tēmu ieguva Rīgas pašvaldības policijas darbinieki, sociālie darbinieki un skolu sociālie pedagogi – kopā 81 persona. Semināru vadīja pieredzējuši lektori, kas ikdienas darbā saskaras ar cilvēku tirdzniecības mazināšanu un kuri palīdz cietušām personām atgriezties dzīvē, kā arī pārstāv dažādas institūcijas. To vidū bija pārstāvji no Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 3. nodaļas, Nodarbinātības Valsts aģentūras, biedrību „DIA+LOGS” un „Patvērums „Drošā māja” speciālisti. Projektu finansiāli atbalstīja Rīgas Sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds.