Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Ritineitis: noslēdzies integrācijas projekts „Tālu no dzimtenes – tomēr mājās”

Ievietots: 27.06.2014

    

Ar mērķi nodrošināt pasākumus trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas pilsoņu sadarbības veicināšanai un pilsoniskai līdzdalībai, biedrība „Ritineitis”, piesaistot sadarbības partneri „Patvērums „Drošā māja””, no šā gada 30.aprīļa līdz 30.jūnijam īstenoja Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītu projektu „Tālu no dzimtenes – tomēr mājās”. Tā ietvaros Ziemeļlatgalē tika organizēti divi integrācijas pasākumi ģimenēm ar bērniem un senioriem, kurus apmeklēja 110 dalībnieki – trešo valstu valstspiederīgie un Latvijas pilsoņi no Balviem, Balvu novada, Stopiņiem, Salaspils, Olaines, Ozolniekiem un Liepājas. 

Aktivitātes "Integrācijas pasākums ģimenēm ar bērniem" un "Integrācijas pasākums senioriem", kas noritēja kā diskusijas starp trešo valstu valstspiederīgajiem un līdzīgā sociālā situācijā esošo uzņemošo sabiedrību, tika vērstas uz mazaizsargāto grupu vajadzību ievērošanu, jo projekta sadarbības partnerim biedrībai "Patvērums "Drošās mājas"" ir pieredze darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kas projekta integrācijas pasākumu ietvaros nodrošināja konsultācijas mērķa grupai. Integrācijas pasākuma efektivitāti paaugstināja arī mērķa grupai nodrošinātā iespēja apzināt Latvijas kultūrvēsturiskos resursus.

Maruta Castrova, biedrības “Ritineitis” vadītāja: “Tā kā biedrībai ir izveidojusies pieredze šādu aktivitāšu realizēšanā un izpratne par dalībnieku vajadzībām, esam izgājuši apmācību kursu starpkultūru komunikāciju veidošanā un sapratuši, cik svarīgi ir integrēt mērķa grupu Latvijas sabiedrībā. Arī turpmāk plānojam realizēt līdzīgus projektus un kļūt par aktīviem partneriem trešo valstu valstspiederīgo integrācijā savā reģionā.” 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta „Tālu no dzimtenes – tomēr mājās” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Ritineitis".

Informāciju sagatavoja:

Zinaida Logina, biedrības „Ritineitis” sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: zinaida.logina@inbox.lv