lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Sadzirdēt vienam otru!

Ievietots: 27.02.2019

   

21.februārī pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu. Tieši tādēļ 20.februāra vakarā  Informācijas centrā iebraucējiem (ICI), Lāčplēša ielā 75 – 1B,  neformālā noskaņā septiņu tautību  pārstāvji atzīmēja šo dienu, atklājot, ka kopā pārvalda 10 dažādas valodas! Starptautiskās dzimtās valodas dienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas lomai un vietai valodu daudzveidības saglabāšanai pasaulē, kā arī sekmēt dzimtās valodas lietojumu un vairot apziņu, ka dzimtā valoda ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai.

„Nevienam nav noslēpums, ka visemocionālāk par sevi pastāstīt var dzimtajā valodā! Tomēr vienmēr ir jautājums - vai citi to sapratīs?” pārdomās dalās brīvprātīgo koordinatore Ramona Liepiņa. „Pasākuma dalībnieki bija ļoti pārsteigti par to, ka viņiem bija iespēja tik daudz izpausties savā dzimtajā valodā, jo ir ierasts, ka sadarbībā lietojam kopīgu valodu - pārsvarā angļu. Mēs sapratāmies no līdzīgiem vārdiem, smaidiem, draudzīgiem rokas spiedieniem un no uzmanīgas ieklausīšanās vienam otrā! Vakara „topa” vārds uz ko likām akcentu bija "Paldies!", jo to pasākuma gaitā ar dažādu interaktīvu spēļu palīdzību bija iespēja iepazīt 51 valodā!”

Viņa stāsta, ka pasākuma gaitā populāra bija arī pie sienas pieliktā Pasaules karte, jo visiem bija iespēja parādīt savu dzimto vietu, savu Dzimteni - Latviju, Ameriku, Eritreju, Karību salas, Vāciju, Afganistānu un Sīriju! „Kā jau mūsu pasākumos ierasts - mēs arī dziedājām! Šoreiz latviski, arābiski, vāciski, puštu, angļu valodās, mācot izdziedāt skaņas caur smiekliem un prieku!” Aprakstot pasākuma gaitu, R.Liepiņa piemin arī kādu pasākuma dalībnieku – puisi no Karību salu arhipelāga, kurš ICI rīkotajās aktivitātēs piedalījās pirmo reizi un bija sajūsmā par iespēju tik daudzām, dažādām kultūrām kopā atrast kopīgu valodu - sadarbību neformālā vidē un metodēs. „Visiem par lielu prieku viņš tā atraisījās, ka mums visiem iemācīja savu nacionālo rotaļu. Visi līdzi dziedāja ritmisko "ša-la-la-la-la" un uzņēma ugunīgo ritmu! Kas gan vēl vairāk ir vajadzīgs, ja ir labs noskaņojums, draudzība un kopīga saprašanās?” rezumē R.Liepiņa.

Starptautisko dzimtās valodas dienu pasaulē atzīmē pēc 1999. gada UNESCO Ģenerālās konferences 30. sesijā pieņemtās Rezolūcijas par valodu daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību. Ar Starptautiskās dzimtās valodas dienas palīdzību UNESCO izceļ valodu nozīmi kultūru izpausmju daudzveidības saglabāšanā un iestājas par dzimtās valodas lietojuma veicināšanu, aizstāvot dzimtās valodas lietojumu kā pamatu dziļas un daudzpusīgas personības attīstībā. Pasaulē šajā dienā tiek īstenotas dažādas akcijas un aktivitātes – diskusijas sabiedrībā par dzimtās valodas jautājumiem, par valodas prasmes nozīmi, par izkoptas valodas nozīmi, par cieņu pret savu un citu valodām. Latvijā Starptautisko dzimtās valodas dienu atzīmē kopš 2005. gada.

Informācijas centrs iebraucējiem darbojas kā vienas pieturas aģentūra Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā – nodrošinot iespēju saņemt daudzpusīgu, bezmaksas atbalstu gan ārvalstu pilsoņiem, gan arī dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu, tai skaitā uzņēmējiem. Kopš ICI darbības uzsākšanas 2016.gada 18.maijā, kopumā Centrs konsultējis jau vairāk nekā 3 tūkstošus iebraucēju, kas ieradušies no valstīm ārpus Eiropas Savienības, piemēram, Indijas, Ukrainas, Krievijas, Ķīnas, Pakistānas, Turcijas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Afganistānas, Baltkrievijas, ASV, Kazahstānas, Gruzijas. Vairāk informācijas www.integration.lv

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@integration.lv