Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Saeimas apmeklējums, 17.04.

Šā gada 17.aprīlī latviešu sarunvalodas kluba nodarbības ietvaros - tā dalībnieki - Trešo valstu valstspiederīgie apmeklēja Saeimu. Sarunvalodas kluba ietvaros mērķa grupas pārstāvji apgūst praktiskās latviešu valodas lietošanas prasmes. Valodas prasmju apgūšana neformālā vidē mazina barjeru runāt latviski un iedrošina mērķa grupas pārstāvjus veidot dialogus gan par ikdienas tēmām, gan konkrētiem jautājumiem. Sarunvalodas kluba mērķis ir, radot draudzīgu, uzņemošu un atvērtu vidi, ieinteresēt iebraucējus apgūt valodu, paaugstināt viņu motivāciju naturalizēties, veidot ilgstošu atbalsta sistēmu valodas prasmju uzlabošanai. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 24.04.2015.