Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Sanāksme par ārvalstīs noslēgtām laulībām

Ievietots: 19.12.2011
Otrdien, 20.decembrī, Iekšlietu ministrijā notika sanāksme ar dažādu institūciju, organizāciju, komersantu un nevalstiskā sektora pārstāvjiem par iespējām Latvijā šķirt ārvalstīs noslēgtās fiktīvās laulības.


Iekšlietu ministrija organizēja sanāksmi, atsaucoties uz Ārlietu ministrijas aicinājumu, kā arī reaģējot uz juridiskā biroja „Inlatplus” izplatīto maldinošo paziņojumu par iespēju Latvijā ātri šķirt ārvalstīs mantkārīgā nolūkā noslēgtas laulības.

Sanāksmes dalībnieki apmainījās ar informāciju un viedokļiem par fiktīvo laulību problēmas būtību un iespējamajiem risinājumiem to veicinošo faktoru novēršanā, kā arī par iespējām atzīt par spēkā neesošām Latvijas pilsoņu un Indijas, Pakistānas u.c. trešo valstu pilsoņu fiktīvas laulības.

Sanāksmē tika secināts, ka Latvijas normatīvie akti paredz pietiekošu tiesisku regulējumu tam, lai laulību, kas noslēgtas fiktīvi, t.i., bez nolūka izveidot ģimeni, atzītu par spēkā neesošām no to noslēgšanas brīža.

Taču minētais tiesiskais regulējums nebūtu padarāms par juridisko pakalpojumu sniegšanas reklāmu, jo sniedzot informāciju par iespējām ātri šķirt ārvalstī noslēgtās ar trešās valsts pilsoni laulības, kas ir slēgtas mantkārīgā nolūkā, personas tiek motivētas uz šādu lēmumu pieņemšanu, apdraudot ne tikai kopējās ES migrācijas intereses, bet potenciāli arī personu veselības un dzīvības intereses.

Juridiskais birojs „Inlatplus” pēc šīs tikšanās ir apņēmies precizēt komersanta interneta mājas lapā ievietoto informāciju, lai novērstu netiešu motivāciju lēmumam stāties fiktīvajās laulības mantkārīgā nolūkā.

Tāpat Tieslietu ministrija vērsīs Latvijas Zvērinātu notāru padomes uzmanību jautājumiem, kas ir saistīti ar nepieciešamību korekti pielietot 2003.gada 27.novembra Padomes Regulā (EK) Nr. 2201/2003  par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu lietotus terminus.

Sanāksmē piedalījās Iekšlietu ministrijas pārstāvji un uzaicinātie  - juridiskā biroja „Inlatplus”, Ārlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Latvijas Zvērinātu notāru padomes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts policijas un nevalstisko organizāciju - biedrības „Patvērums „Drošā māja”” un biedrības „Resursu centrs sievietēm „Marta”” pārstāvji.

Šīs tikšanās rezultāti tiks izmantoti arī projekta "Atver acis" ietvaros, ko finansē Philip Morris International Latvijas birojs, un ko vada biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363  
Mob: 29494943       
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv