Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Semināri par bēgļu integrāciju – Siguldas un Salacgrīvas pašvaldībās

Ievietots: 26.04.2013

   

Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta „Latvija – manas mājas” aktivitāšu ietvaros, noritējušas divu pašvaldību sociālo darbinieku apmācības – 24. aprīlī biedrības „Patvērums „Drošā māja”” speciālisti viesojās Siguldas pašvaldībā, savukārt, 25. aprīlī – Salacgrīvas pašvaldībā.

Semināru mērķis bija, tiekoties ar Latvijas reģionu pašvaldību darbiniekiem, paaugstināt speciālistu izpratni par bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, veicināt šo personu integrāciju Latvijas pašvaldībās, kā arī sniegt konsultācijas un kopīgi rast praktiskus risinājumus konkrētām situācijām, kurās būtu iesaistīti pašvaldību darbinieki.

Siguldas pašvaldībā semināru apmeklēja 15 speciālisti, Salacgrīvā ar integrācijas jautājumiem iepazinās 17 pašvaldību darbinieki. Ar šiem semināriem projektā "Latvija - manas mājas" paredzētās vizītes piecās Latvijas pašvaldībās – Rīgā, Preiļos, Ogrē, Siguldā, Salcagrīvā ir noslēgušās.

Apkopojot aptaujas anketas, dalībnieki atzina, ka valstī nav bēgļu integrācijas politikas un ir ļoti maz informācijas par bēgļu integrāciju kopumā. Pie rekomendācijām norādīts, ka arī turpmāk šādi izglītojoši semināri, kuros varētu gūt praktisku informāciju par pašvaldībām tik svešo mērķa grupu, būtu ļoti nepieciešami un noderīgi.

Siguldas un Salacgrīvas pašvaldību sociālie darbinieki pēc semināriem dalās savās atziņās:

„Pašvaldībai ir vairāk jāsadarbojas ar valsts institūcijām. Kopīgi jāiesaistās projektos, likumdošanas aktu izstrādē”.

„Ir nepieciešams vairāk izglītot darbiniekus par šiem jautājumiem, jo pastāv liela darbinieku rotācija un izmaiņas likumdošanā”.

„Paldies par šiem semināriem, kas deva praktisku ieskatu bēgļu integrācijā. Ceram arī uz turpmāku informācijas sniegšanu un atbalstu, risinot reālus integrācijas gadījumus!”

Kopumā divu gadu laikā Eiropas Bēgļu fonda finansēto projektu ietvaros, ir notikuši 15 semināri par bēgļu integrāciju Latvijā.

Vairāk informācijas par projektu skat. sadaļā "Latvija - manas mājas".

EBF projekts Nr. AK/PDM/EBF/2011/1 "Latvija - manas mājas" tika uzsākts 2012. gada 1. septembrī un turpināsies līdz 2013. gada 31. maijam.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".