lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Semināri Rīgas pašvaldības sociāliem pedagogiem

Ievietots: 21.10.2012
Semināru cikls "Preventīvi pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai - 2012" ar Rīgas domes atbalstu notiek jau trešo gadu pēc kārtas. Šogad galvenā izglītojamo speciālistu grupa ir skolu sociālie pedagogi, jo tieši viņi skolās sastopas ar dažādām nelabvēlīgām sociālām situācijām ģimenēs, kuru cēlonis nereti ir bērnu vecāku prombūtne ārzemēs, dažādas atkarības problēmas.
Lai pievērstu uzmanību arvien pieaugošajam cilvēku tirdzniecības upuru skaitam Latvijā, Rīgas pašvaldībā esošo skolu sociāliem pedagogiem tiek piedāvāti 2 semināri par cilvēku tirdzniecības tematiku.

Divās semināra dienās sociālie pedagogi iegūs paplašinātas zināšanas par cilvēku tirdzniecības tiesisko ietvaru Latvijā, problēmas risināšanā iesaistīto institūciju lomu, starpinstitucionālo kompetenču sadalījumu, cilvēku tirdzniecības tendencēm pasaulē, kā arī iegūs praktiskas zināšanas un prasmes, kā izmantot vizuālos materiālus darbā ar skolu jaunatni un nodrošināt preventīvo informāciju pirms jaunietis dodas ārpus Latvijas.
Semināru vadīs pieredzējuši lektori, kas ikdienas darbā strādā ar cilvēku tirdzniecības mazināšanu un kuri palīdz cilvēku tirdzniecībā cietušām personām atgriezties dzīvē.

Katrs sociālais pedagogs savā īpašumā iegūs 2012.gadā veidoto dokumentālo filmu "Plaisa", par kuras pielietošanu prevencei filmas režisore M.Pohodņeva stāstīs arī seminārā.

Semināru norises vieta: Rīgā, Kaņieru ielā 15 (2.stāvā mazajā zālē, 206.kab.)
Semināra norises laiks: 29.10.-30.10.2012. vai 31.10.-01.11.2012.

Semināram var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu un to nosūtot uz elektronisko pastu: drosa.maja@apollo.lv.