Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Seminārs: Nepieciešams palielināt valsts lomu bēgļu integrācijas procesā

Ievietots: 01.02.2013

   

“Patvērums “Drošā māja”” speciālisti 25. janvārī organizēja tikšanos ar Rīgas pilsētas Sociālā dienesta darbiniekiem. Tās laikā klātesošie tika iepazīstināti ar projekta aktualitātēm, patvēruma procedūru Latvijā un tiesisko regulējumu, rādīti praktiski piemēri bēgļa (ģimenes) integrācijā Latvijas sabiedrībā. Tikšanās tika rīkota Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta „Latvija – manas mājas” ietvaros.

Semināra gaitā par tēmu "Dzīvesvieta, sociālais atbalsts, nodarbinātība, valodas apguve – nozīmīgākie integrācijas aspekti; bēgļu integrācija Latvijas reģionos" informēja un ar praktiskiem integrācijas piemēriem iepazīstināja -  biedrības juristi A. Šķenders un G. Miruškina. 

Tikšanos apmeklēja 20 sociālie darbinieki no Rīgas sociālā dienesta. Semināra noslēgumā vairākums atzina, ka pēc viņu domām, bēgļu integrācija nav pienācīgi novērtēta valsts līmenī. Tāpēc būtu jāpalielina valsts loma un valsts pienākumi bēgļu integrācijai, pirmkārt, valodas apguvē un darba iemaņu attīstīšanā.

Tā kā Latvijas sabiedrībai nav pietiekošas izpratnes par bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, šādas tikšanās ar pašvaldību darbiniekiem tiek organizētas gan Rīgā, gan reģionos. To laikā nozares praktiķi sniedz savu skatījumu uz bēgļu nodarbinātību, kultūršoku un kultūru dialogu, dzīves uzsākšanu pēc bēgļa statusa saņemšanas u.c.

EBF projekts Nr. AK/PDM/EBF/2011/1 "Latvija - manas mājas" uzsākts 2012. gada 1. septembrī un turpināsies līdz 2013. gada 31. maijam.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Seminārs par bēgļu integrāciju Latvijā, 25. janvāris

Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta „Latvija – manas mājas” ietvaros, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti 25. janvārī organizēja tikšanos ar Rīgas pilsētas Sociālā dienesta darbiniekiem. Tās laikā klātesošie tika iepazīstināti ar projekta aktualitātēm, patvēruma procedūru Latvijā un tiesisko regulējumu.
Biedrības
Biedrības
Biedrības