Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Seminārs par bēgļu integrāciju - Ogres pašvaldībā

Ievietots: 25.03.2013

   

Lai veidotu izpratni un veicinātu  bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrāciju Latvijas pašvaldībās, 22. martā Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta "Latvija - manas mājas" ietvaros, biedrības "Patvērums "Drošā māja" speciālisti - Gita Miruškina un Alvis Šķenders - viesojās Ogres pašvaldībā. Seminārā 19 sociālie darbinieki tika iepazīstināti ar patvēruma procedūru Latvijā un tiesisko regulējumu, praktiskiem integrācijas piemēriem, kuros dalību ņēmušas pašvaldības.

Projektā "Latvija - manas mājas" paredzēts apmeklēt piecas Latvijas pašvaldības. Biedrības speciālisti jau novadījuši seminārus Rīgā un Preiļos. Nākamā tikšanās ar sociālajiem darbiniekiem paredzēta Siguldā.

Juriste Gita Miruškina: "Apmeklējot pašvaldības redzam, ka interese par integrācijas jautājumiem ir ļoti liela. Visvairāk jautājumu tiek uzdoti par konkrētās pašvaldības iespējām iesaistīties bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrācijā, par pašvaldības lomu un iespējamo devumu. Semināru ietvaros mēs tiekam lūgti arī atspoguļot sociālās palīdzības apjomu, ko mērķa auditorijai šobrīd sniedz valsts. Pašvaldību darbinieku vidū ir arī liela interese par tādu jautājumu kā sabiedrības pozitīvas attieksmes veidošana, lai veicinātu izpratni par integrāciju. Ņemot vērā jau noritējušos trīs seminārus, varu teikt, ka šādi semināri pašvaldībās ir ļoti nepieciešami. Ir daudz jautājumu, kurus "uz vietas" varam izrunāt un rast praktisku risinājumu konkrētās pašvaldības rīcībai attiecībā uz integrācijas gadījumiem."

Kopumā divu gadu laikā projektu ietvaros, Latvijas Republikā šādi semināri jau notikuši vairāk kā desmit.

EBF projekts Nr. AK/PDM/EBF/2011/1 "Latvija - manas mājas" tika uzsākts 2012. gada 1. septembrī un turpināsies līdz 2013. gada 31. maijam.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Seminārs par bēgļu integrāciju - Ogrē

Lai veidotu izpratni un veicinātu bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrāciju Latvijas pašvaldībās, 22. martā Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta "Latvija - manas mājas" ietvaros, biedrības "Patvērums "Drošā māja" speciālisti - Gita Miruškina un Alvis Šķenders - viesojās Ogres pašvaldībā. Seminārā 19 pašvaldības sociālie darbinieki tika iepazīstināti ar patvēruma procedūru Latvijā un tiesisko regulējumu, praktiskiem integrācijas piemēriem, kuros dalību ņēmušas pašvaldības.
Biedrības
Biedrības