Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Seminārs par bēgļu integrāciju - Preiļos

Ievietots: 22.02.2013

   

Šā gada 22. februārī Preiļu centrālajā bibliotēkā, Preiļos, notika biedrības "Patvērums "Drošā māja"" speciālistu rīkots seminārs par bēgļu integrāciju Latvijā. Tā ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar ar Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta "Latvija - manas mājas" aktualitātēm, patvēruma procedūru Latvijā un tiesisko regulējumu, rādīti praktiski piemēri bēgļa (ģimenes) integrācijā Latvijas sabiedrībā.

Seminārā piedalījās 29 Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu pašvaldību darbinieki - bibliotekāri.

Tā kā Latvijas sabiedrībai nav pietiekošas izpratnes par bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, šādas tikšanās ar pašvaldību darbiniekiem tiek organizētas gan Rīgā, gan reģionos. To laikā nozares praktiķi sniedz savu skatījumu uz bēgļu nodarbinātību, kultūršoku un kultūru dialogu, dzīves uzsākšanu pēc bēgļa statusa saņemšanas u.c.

Pirmā šāda tikšanās 25. janvārī notika ar Rīgas sociālā dienesta darbiniekiem. Semināra noslēgumā vairākums no viņiem atzina, ka bēgļu integrācija nav pienācīgi novērtēta valsts līmenī. Tāpēc būtu jāpalielina valsts loma un valsts pienākumi bēgļu integrācijai, pirmkārt, valodas apguvē un darba iemaņu attīstīšanā.

Kopumā divu gadu laikā, bēgļu integrācijas projektu ietvaros, Latvijas Republikā šādi semināri jau notikuši vairāk kā desmit.

EBF projekts Nr. AK/PDM/EBF/2011/1 "Latvija - manas mājas" tika uzsākts 2012. gada 1. septembrī un turpināsies līdz 2013. gada 31. maijam.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Atsauksme:

Labdien!
22.februārī Preiļu Galvenajā bibliotēkā notika seminārs Preiļu reģiona bibliotēku darbiniekiem. Tā ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta „Latvija – manas mājas" aktualitātēm, patvēruma procedūru Latvijā u.c. jautājumiem. Gribam izteikt lielu pateicību biedrības "Patvērums „Drošā māja”" vadītājai Sandrai Zalcmanei un visai projekta komandai par atsaucību semināra organizēšanā Preiļos. Sirsnīgi pateicamies zinošajai un enerģiskajai lektorei - juristei G. Miruškinai par izsmeļošo tēmas izklāstu. Paldies arī par vērtīgajiem izdales materiāliem, kas bibliotekārēm noderēs ikdienas darbā. Paldies Jums!

Preiļu Galvenās bibliotēkas kolektīva vārdā vadītājas p.i. vietniece Benita Ivdre


Seminārs par bēgļu integrāciju - Preiļos

Šā gada 22. februārī Preiļu centrālajā bibliotēkā, Preiļos, notika biedrības "Patvērums "Drošā māja"" speciālistu rīkots seminārs par bēgļu integrāciju Latvijā. Tā ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar ar Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta "Latvija - manas mājas" aktualitātēm, patvēruma procedūru Latvijā un tiesisko regulējumu, rādīti praktiski piemēri bēgļa (ģimenes) integrācijā Latvijas sabiedrībā.
Seminārs par bēgļu integrāciju - Preiļos, 22. februāris.
Juriste Gita Miruškina. Seminārs par bēgļu integrāciju - Preiļos, 22. februāris.
Juriste Gita Miruškina. Seminārs par bēgļu integrāciju - Preiļos, 22. februāris.
Seminārs par bēgļu integrāciju - Preiļos, 22. februāris.
Seminārs par bēgļu integrāciju - Preiļos, 22. februāris.