lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Septembrī atbalsts sniegts 124 starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 10.10.2017

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka šā gada septembrī sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts nodrošināts 24 ģimenēm un 35 individuālām personām, tai skaitā 59 sievietēm un 65 vīriešiem, kuru vidū bija 53 nepilngadīga un 71 pilngadīga persona.

Kopumā pakalpojumu saņēmušo vidū bija 124 starptautiskās aizsardzības personas no 19 valstīm: Sīrijas – 40, Krievijas – 18, Afganistānas – 13, Tadžikistānas – 9, Turcijas – 6, Eritrejas – 5, Kirgizstānas – 5, Indijas – 4, Azerbaidžānas – 4, Libānas – 4, Vjetnamas – 3, Baltkrievijas – 3, Armēnijas – 2, Ukrainas – 2, Kamerūnas – 2, ASV – 1, Kazahstānas – 1, Gruzijas – 1 un Sudānas - 1.

Palīdzība visbiežāk tika sniegta dokumentu kārtošanā, pavadības nodrošināšanā uz dažādām iestādēm, palīdzības punktiem un jurista/ psihologa konsultācijām. Klienti saņēmuši arī praktisku atbalstu sadzīvisku jautājumu risināšanā, tai skaitā veikti potenciālo dzīvesvietu meklējumi internetā un klātienē. Septembrī sniegts atbalsts arī ģimenēm, kas dzīvo ārpus PMC “Mucenieki” un ir iesaistītas Sabiedrības integrācijas fonda administrētajā pilotrojektā*, kurā plānots palīdzēt patvēruma meklētāju ģimenēm atrast mājokli un daļēji segt īres izdevumus, iekārtot bērnus bērnudārzos un skolās, kā arī īstenot latviešu valodas apguvi un veicināt darbā iekārtošanos.

Pakalpojums tiek nodrošināts Patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” un ārpus tā:

- patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas* ietvaros;

- personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;

- personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam. Pakalpojumu biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sniedz Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums 85% apmērā ir piešķirts no Eiropas Sociālā fonda, un 15% finansē Latvijas valsts.

*http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/pilotprojekta-veida-sniegs-atbalstu-majokla-nodrosinasanai-divam-beglu-gimenem

**Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem līdz šim Latvija ES pārvietošanas programmas ietvaros uzņēmusi 346 personas. Pārvietošanas programmā līdz šā gada 1.septembrim bēgļa statuss piešķirts desmit un alternatīvais - 302 personām. 150 no patvēruma statusa saņēmējiem bija bērni.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com