Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Septembrī noslēgti līgumi ar 2 apmācību uzņēmumiem

Ievietots: 24.09.2013

   

„Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” ietvaros, septembrī noslēgti līgumi ar apmācību firmām SIA “DIJA” un mācību centru “BUTS”. Vienošanās paredz, ka no oktobra līdz 2014. gada janvārim uzņēmumi projekta mērķa auditorijai sniegs šādu profesiju apguves kursus: pavārs, telpu uzkopšanas darba organizācija (istabene), florists, apdares darbi un telpu remonts, frizieris, nagu kopšanas speciālists. Kursu noslēgumā tiks izsniegts apliecinājums par apmācību programmas apgūšanu.

Lai risinātu bēgļu nodarbinātības problēmas projekta „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” ietvaros:

- gan sievietēm, gan vīriešiem tiek piedāvāts apgūt vairākas profesijas un nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas praksē;

- profesijas iegūšanai tiek piedāvāts gan teorētiskais zināšanu kurss, gan iespēja iziet praksi pie potenciālā darba devēja;

- kā atbalsta personas tiek piesaistītas prakses vietu darba devēji un atbalsta personas, kas palīdz gan apgūt praktiskās darba iemaņas, gan nodrošina klientu iekļaušanos darba kolektīvā. Tādējādi tiek veicināta klientu latviešu valodas lietošana praksē, pašapziņas celšanās, finansiālās neatkarības un psiholoģiskā komforta iegūšana, paaugstinot klientu konkurētspēju darba tirgū gan Latvijā, gan personu mītnes zemē;

- lai veidotu izpratni par citas tautības, reliģijas un rases cilvēku iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, uz regulāru tikšanos tiek aicināti gan kursu pasniedzēji, gan prakses vietu vadītāji, tādējādi tiek sniegts atbalsts gan darbavietu pārstāvjiem, gan arī projekta mērķa grupas pārstāvji tiek informēti par pienākumiem, iesaistoties konkrētā darbavietā. Savstarpējā sadarbība sniedz iespēju risināt grūtības darba devēju un klientu starpā, jo projektā kā atbalsta personāls ir iesaistīti gan projekta administratīvie, gan īstenošanas speciālisti, brīvprātīgie.

Palīdzību savstarpējai komunikācijai sadarbības sākumposmā nodrošina tulks.

Šā gada 1. augustā uzsāktais projekts „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” ir Eiropas Bēgļu fonda projektu „Es palieku Latvijā!”, „Es palieku Latvijā II”, „Valoda – ceļš uz integrāciju”, „Valoda – ceļš uz integrāciju II” secīgs turpinājums. To aktivitātes jau no 2009.gada ir vērstas uz mērķa grupas pašapziņas paaugstināšanu, zināšanu, iemaņu un prasmju attīstīšanu, piedāvājot iesaistīšanos profesionālās kvalifikācijas kursos un prakses vietās, tādējādi, veicinot iegūt darbu un arī neatkarību no sociālās palīdzības iestāžu pakalpojumiem un EBF projektu atbalstu. Projekta ilgums ir 6 mēneši.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".